Ogłoszenia i komunikaty

Nabór na rachmistrza spisowego NSP

calendar 29-01-2021

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
•    mieć ukończone 18 lat,
•    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zgłoszenia można składać w terminie od dnia 1 lutego do dnia 9 lutego 2021 r. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
lub za pośrednictwem:
•    poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@brzeziny.pl
•    platformy ePUAP na skrzynkę: 1021011/skrytka
•    albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich)
Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

 

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod linkiem:

https://bip.brzeziny.pl/brz/narodowy-spis-powszechn/14271,Nabor-na-rachmistrza-spisowego-NSP.html 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej