Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

calendar 17-03-2021

 

Woda z nadzorowanych wodociągów na terenie Miasta Brzeziny odpowiada  wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

 

Decyzja PPIS

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej