Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

calendar 19-04-2021

Szanowni Beneficjenci!


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Rogowie zwraca się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne składanie
„Wniosków o przyznanie płatności na rok 2021”.

Wnioski należy złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus znajdującej się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 17 maja 2021 r.
W roku 2021 do rolników nie są przesyłane papierowe wnioski spersonalizowane
Biuro Powiatowe ARiMR w Rogowie ul. Wojska Polskiego 9, jest czynne
 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej