Ogłoszenia i komunikaty

Miasto Brzeziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Miejskim „Maluch” w Brzezinach

calendar 01-07-2021

w ramach projektu pn. „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

Trwa nabór na wolne stanowisko pracy:
Opiekunka/opiekun w Żłobku Miejskim „Maluch” w Brzezinach.

 

 

Zarządzenie

Nabór

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Oswiadczenia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej