Ogłoszenia i komunikaty

INFORMACJA

calendar 20-10-2021

 

Burmistrz Miasta informuje, iż na działce o nr ewid. 2243, obręb 8, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Brzezinach są dostępne wolne miejsca pod handel okolicznościowy w okresie od 30.10.2021r. do 1.11.2021r. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizację i zajęcie pasa drogowego dla celów handlowych.
Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta Brzeziny, Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, 3 piętro.
O kolejności przyznanych stanowisk decyduje numer i data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miasta, 1 piętro

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej