Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o wszczęciu postępowania

calendar 25-10-2021

 

Informacja o wszczęciu postępowania

 

dotyczącego zatwierdzenia opracowania pn.:

 

 

 

Projekt robót geologicznych dla oceny warunków hydrogeologicznych dla potrzeb opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK”.

 

 

 

Do pobrania:

Treść obwieszczenia wraz z wykazem miejscowości i nieruchomości

Uzupełnienie do obwieszczenia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej