Ogłoszenia i komunikaty

INFORMACJA

calendar 03-11-2021

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że osoby zarejestrowane jako opiekunowie kotów wolnożyjących oraz ubiegające się o pomoc w ich dokarmianiu w okresie zimowym, proszone są o złożenie odpowiednich wniosków w Urzędzie Miasta w terminie do 30.11.2021r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej