Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

calendar 23-11-2021

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 10:00 oraz 10:15 realizując obowiązek prowadzenia treningów systemu ostrzegania i alarmowania zgodnie z Zarządzeniem nr 277/2021 r. Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2021 r. zostanie wyemitowany w czasie trzech minut ciągły dźwięk syren (ogłoszenie alarmu), a następnie modulowanego dźwięku syren (odwołanie alarmu).

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej