Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY

calendar 29-12-2021

w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach

stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta BrzezinyPełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej