Ogłoszenia i komunikaty

KOMUNIKAT

calendar 17-03-2022

 

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych rozpoczęła się 15 marca 2022 r. i potrwa
do 12 kwietnia 2022 r. Odpady odbierane są bezpośrednio z nieruchomości według harmonogramu. Zbiórka rozpoczyna się od godziny 5 rano każdego wyznaczonego dnia, dlatego odpady należy wystawić do odbioru dzień wcześniej przed posesję, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym. Jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów przed posesję do tej godziny, a transport przejedzie przez daną ulicę, odpady nie zostaną odebrane. Wówczas odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.

 

Brzezinianie mogą wyrzucić: zużyty sprzęt AGD i RTV, domowy sprzęt sanitarny, złom metalowy, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, meble, elementy stolarki mieszkaniowej (nie zawierające szkła płaskiego) oraz elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych.

 

Nie będą odbierane takie odpady jak: gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje i środki chemiczne, lekarstwa, odpady budowlane i szkło, odzież, tekstylia, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz, kołdry, pierzyny, opakowania po farbach i lakierach, odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, zawierające azbest i inne niebezpieczne substancje oraz odpady zielone.

 

Harmonogram odbioru odpadów: 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej