Ogłoszenia i komunikaty

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BRZEZINY

calendar 11-04-2022

Z UWAGI NA DUŻĄ ILOŚĆ OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z NADAWANIEM NUMERU PESEL, CO SIĘ Z TYM WIĄŻE DUŻYMI KOLEJKAMI PRZED WYDZIAŁEM SPRAW OBYWATELSKICH I URZĘDEM STANU CYWILNEGO, INFORMUJEMY, IŻ MIESZKAŃCY MIASTA BRZEZINY OBSŁUGIWANI SĄ POZA KOLEJNOŚCIĄ W ZAKRESIE: DOWODÓW OSOBISTYCH, MELDUNKÓW, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (POKÓJ 124) ORAZ URZĘDU STANU CYWILNEGO (POKÓJ 122,123).

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej