Ogłoszenia i komunikaty

INFOMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY PRZYSTANKÓW NA KRAŃCÓWCE DW. FABRYCZNY ORAZ ZMIAN W ROZKŁADZIE JAZDY LINII 53B

calendar 26-04-2022

 

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi poinformował, że od dnia 1 maja 2022 roku zmianie ulegnie układ przystanków na krańcówce Dw. Łódź Fabryczna dla m.in. linii 53B: 

przystanek nr 2166 na jezdni południowej – przystanek podwójny, odjazdowy dla linii 53ABCDE.

Ponadto dnia 1 maja 2022 roku zmianie ulegnie rozkład jazdy m.in. linii  53ABCDE.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.mpk.lodz.pl/rozklady/zmiany.jsp

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej