Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

calendar 05-05-2022

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631, z 2022 r. poz. 655)  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. planowane jest zgromadzenie publiczne, którego celem są obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie INNI.
Planowany przebieg zgromadzenia przewiduje zbiórkę uczestników na placu Jana Pawła II w Brzezinach o godzinie 10.00, a następnie przejście ulicami: Przechodnia, Reformacka, Okrzei do Kościoła Parafialnego pw. Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach przy ul. Reformackiej 1. O godzinie 10.30 odprawiona będzie uroczysta Msza Święta w intencji osób niepełnosprawnych, a następnie piknik integracyjny w Amfiteatrze na terenie parafii.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej