Ogłoszenia i komunikaty

Nabór do żłobka

calendar 05-05-2022

Żłobek Miejski „Maluch” w Brzezinach ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

 Liczba miejsc w poszczególnych grupach wiekowych jest ograniczona.

Termin składania kart zgłoszeń:
09.05.2022 r.- 20.05.2022 r.


Prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w siedzibie Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach, mieszczącego się przy ul. Aleksandra Fredry 2a w Brzezinach


od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00.

 Złożenie Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.

 


Szczegółowe zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Rekrutacji do Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach.
Dokumenty rekrutacyjne w tym w/w regulamin dostępne są:
    w siedzibie Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach,
    na stronie internetowej żłobka http://maluchbrzeziny.szkolnastrona.pl
    na stronie internetowej Miasta Brzeziny https://brzeziny.pl

 


Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji do Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach

 


Wyniki naboru będą dostępne w siedzibie Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach.
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza REGULAMIN REKTUTACJI W ŻŁOBKU MIEJSKIM MALUCH W BRZEZINACH
Załącznik Nr 1 oświadczenie o zameldowaniu
Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza-harmonogram naboru
Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE o chęci uczęszczania do żłobka
Załącznik Nr 3- oświadczenie o wielodzietności rodziny
Załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadaniu szczepień
Załącznik nr 5 - oświadczenie o przeciwwskazaniach do szczepień
Załącznik nr 6 KARTA ZGŁOSZENIA do żłobka
Załącznik Nr 7-deklaracja o kontynuacji
Załącznik Nr 8-deklaracja o kontynuacji-lista rezerwowa
Załącznik nr 9 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Załącznik Nr 10- Oświadczenie o objęciu dziecka piecza zastępczą

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej