Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego „NIE dla kolei przez Brzeziny”

calendar 25-05-2022

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631, z 2022 r. poz. 655) Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 r. planowane jest zgromadzenie publiczne, którego celem jest protest przeciwko planowanemu przebiegowi linii kolejowej 85(Łódź – Warszawa) przez teren miasta Brzeziny(inwestycja związana z CPK niosącą znaczne koszty społeczne). Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie NIE dla kolei przez Brzeziny.
Planowany przebieg zgromadzenia przewiduje zbiórkę uczestników na przejściu dla pieszych – ulica Łódzka, okolice numerów Łódzka 46-48/ Łódzka 37(stacja paliw) w Brzezinach o godzinie 17.00. Czas zakończenia zgromadzenia przewidziany jest na godzinę 19.00.

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej