Ogłoszenia i komunikaty

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

calendar 30-05-2022

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca ub.r. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni od dnia oddania nieruchomości do użytkowania.
Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, to właścicielowi budynku grozi kara grzywny do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu - do 5 tys. zł.
Najpopularniejszą formą składania deklaracji jest wersja papierowa, którą należy złożyć
w Urzędzie Miasta.  Deklarację można też wypełnić on-line za pośrednictwem strony Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która powstała na mocy noweli ustawy termomodernizacyjnej, ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.
W tym ogólnokrajowym systemie są gromadzone informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Dane, które są zbierane za pośrednictwem CEEB, mają stanowić podstawę
m.in. do realizacji programów wymiany starych kotłów grzewczych, polityki niskoemisyjnej
oraz przyznawania funduszy na działania wpływające na poprawę jakości powietrza.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej