Ogłoszenia i komunikaty

Przyjmujesz uchodźców? Dolicz opłatę śmieciową

calendar 30-05-2022

Informujemy, że jeśli gościmy w domach uchodźców z Ukrainy, to trzeba złożyć  w Urzędzie Miasta nowe deklaracje śmieciowe.  Mimo, że kryzys uchodźczy bardzo odbija się też na gospodarce odpadami, rząd nie wprowadził w związku z tym żadnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie ma podstaw prawnych, by samorząd mógł zwolnić z opłat za odbiór odpadów za uchodźców, których gościmy w domach. Jeśli więc gościmy uchodźców, to musimy ich zgłosić do urzędu, składając nową, poprawioną deklarację śmieciową. I będziemy za nich płacić tę samą stawkę, co za pozostałych domowników.
Tak samo jest w przypadku selektywnej zbiórki odpadów. To, że gościmy w swoich domach uchodźców, nie zwalnia nas z obowiązku segregacji odpadów i nie daje nam żadnych preferencji pod tym względem. W Ukrainie selektywna zbiórka odpadów jest dopiero w powijakach i mieszkańcy tego kraju nie mają tak wyrobionego nawyku segregowania odpadów jak my.                                                                                                                  

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej