Ogłoszenia i komunikaty

Linia autobusowa 90B zawieszona

calendar 06-06-2022

W związku z rozpoczęciem prac nad budową tunelu pod linią kolejową przy ul. Brzezińskiej w Bedoniu, od 15 czerwca przestaną kursować autobusy linii 90B. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi po przeanalizowaniu sytuacji drogowej uznał, że nie ma możliwości wytyczenia tymczasowej trasy dla tej linii. W związku z tym podjął decyzję o zawieszeniu kursów autobusów 90B do czasu zakończenia budowy tunelu, czyli na rok.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej