Ogłoszenia i komunikaty

KOMUNIKAT

calendar 14-06-2022

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi poinformował, że zawiesza kursowanie autobusów linii 90B od dnia 20 czerwca br. Decyzja została podjęta w związku ze zmianą terminu budowy bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowych z ul. Brzezińską w Andrespolu. Kursowanie autobusu będzie zawieszone do czasu ponownego otwarcia dla ruchu ul. Brzezińskiej.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej