Ogłoszenia i komunikaty

UWAGA NA FALE UPAŁÓW

calendar 30-06-2022

W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCYMI SIĘ ORAZ PROGNOZOWANYMI  TAKŻE NA KOLEJNE DNI UPAŁAMI 2/3 STOPNIA, TJ. TEMPERATURĄ MAKSYMALNĄ POWYŻEJ 34°C, INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PRZYPOMNIA O PODSTAWOWYCH ZASADACH FUNKCJONOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI UWZGLĘDNIAJĄC PONIŻSZE INFORMACJE:

–    UPAŁY SĄ NIEBEZPIECZNE DLA MAŁYCH DZIECI I OSÓB STARSZYCH, DLATEGO NALEŻY CHRONIĆ DZIECI PRZED PRZEGRZANIEM, NASŁONECZNIENIEM I ODWODNIENIEM ORAZ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA OSOBY STARSZE;
–    NIE NALEŻY ZOSTAWIAĆ DZIECI W ZAPARKOWANYM SAMOCHODZIE, GDYŻ GROZI TO ŚMIERCIĄ;
–    NALEŻY OGRANICZYĆ PRZEBYWANIE NA ZEWNĄTRZ, ZWŁASZCZA W GODZINACH 11:00 - 14:00;
–    W CIĄGU DNIA ZAMKNĄĆ I ZASŁONIĆ OKNA, POZWOLI TO NA UTRZYMANIE CHŁODNEGO POWIETRZA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ;
–    NALEŻY OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – NADMIERNE UŻYWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH ORAZ WENTYLATORÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO NIEDOBORU MOCY LUB PRZERW W DOSTAWACH PRĄDU;
–    NALEŻY ZADBAĆ O ZWIERZĘTA, ZAPEWNIAJĄC IM DOSTĘP DO CIENIA I ŚWIEŻEJ WODY;
–    NALEŻY UNIKAĆ FORSOWANEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO, SZCZEGÓLNIE W GODZINACH MIĘDZY 10:00 – 17:00;
–    NALEŻY PIĆ DUŻO WODY, UNIKAĆ SŁODKICH NAPOJÓW I AKLOHOLU;
–    WYCHODZĄC NA ZEWNĄTRZ NALEŻY CHRONIĆ GŁOWĘ I ZAŁOŻYĆ OKULARY PRZECIWSŁONECZNE;
–    NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO KOMUNIKATÓW I POLECEŃ SŁUŻB.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej