Ogłoszenia i komunikaty

Przypomnienie

calendar 04-07-2022

Szanowni Mieszkańcy,

Minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).  
Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:
 
·  dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
·  dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
·  dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.
 
To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB!
 
Ponadto przypominamy, że pracownicy gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych, mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia.

To oznacza, że proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.
 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB. lub teraz kliknąć a ten link: info-CEEB


Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej