Ogłoszenia i komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE

calendar 07-07-2022

Wykonanie bilansu energetycznego i karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego podczas realizacji zadania pn:  

                                                                                                          
„Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach”

Czytaj więcej

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej