Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

calendar 29-07-2022

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:00 realizując obowiązek prowadzenia treningów systemu ostrzegania i alarmowania oraz w hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego w 78 rocznicę jego wybuchu zostanie wyemitowany w czasie jednej minuty ciągły dźwięk syren.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej