Ogłoszenia i komunikaty

KOMUNIKAT

calendar 01-09-2022

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej III – dotyczącej projektowanej OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72.

Na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 29.08.2022 o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, mieszkańcy mogli zapoznać się z przebiegami wariantów obwodnicy oraz złożyć pisemną opinię o poszczególnych wariantach oraz zadawać pytania.

Dodatkowo pisemne opinie można składać w Urzędzie Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny do dnia 14.09.2022 r. Formularze ankiet znajdują się na I piętrze, na stoliku przy wejściu do sekretariatu, pod tablicą ogłoszeń. Wypełnione ankiety prosimy wrzucać do skrzynki znajdującej się obok wyłożonych ankiet.  

Wszystkie zebrane ankiet zostaną przekazane do firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o. odpowiedzialnej za  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia można również przesyłać w terminie do dnia 20 września 2022 r., w formie elektronicznej na stronie www.dk72-obwodnicabrzezin.pl.

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej