Ogłoszenia i komunikaty

Program Czyste Powietrze

calendar 27-12-2022

Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor w imieniu Miasta Brzeziny podpisała Porozumienie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o zasadach promocji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz jego realizacji na terenie miasta Brzeziny. Powstały Punk Konsultacyjno-Informacyjny wspiera i obsługuje wnioskodawców ww. Programu w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższonym oraz najwyższym poziomie dofinansowania. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców do Punktu, czynnego w środy i czwartki w godz. 15:00 do 16:00 oraz w piątki w godz. od 8:00 do 16:00, kontakt tel. do pracownika UMB zajmującego się m. in. pomocą w wypełnianiu wniosków ww. Programu - 46 874-77-49 lub 504 209 263, email: krzysztof.kotynia@brzeziny.pl .

 

Więcej informacji na temat Programu Czyste Powietrze dostępnych jest na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania
 

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 

stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2023 roku

 

           

 

                     

 

                               

 

                               

 

                                         
                                         

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 

 

Miasto Brzeziny

199

144

68

1 105 440,61 zł

 

 

 

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej