Ogłoszenia i komunikaty

ODBIÓR ŚWIĄTECZNYCH CHOINEK

calendar 25-01-2023

Terminy odbioru drzewek:
27.01.2023 r.
01.02.2023 r.
04.02.2023 r.
Choinki można również dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Łódzkiej 35.
PSZOK czynny jest:
-    Poniedziałek:        godzina 8.00- 14.00, z tym że w poniedziałek po sobocie
                                                pracującej PSZOK będzie nieczynny.
-    Wtorek:         godzina 11.00- 17.00
-    Środa:            godzina 8.00- 14.00
-    Czwartek:        godzina 8.00- 14.00
-    Piątek:            godzina 8.00- 14.00
-    Pierwsza i ostatnia sobota miesiąca: godzina 8.00- 14.00, z wyłączeniem dni świątecznych.
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi do dyspozycji mieszkańców pozostają pracownicy Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia  Urzędu Miasta Brzeziny.
Tel. kontaktowy: 46 8742667. Zapytania można także kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@brzeziny.pl


Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
 Urzędu Miasta Brzeziny

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej