Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie

calendar 02-03-2023

Mieszkańcy Brzezin, uprawnieni do zakupu węgla po preferencyjnej cenie proszeni są o realizowanie transakcji. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 46 874 26 67 w celu weryfikacji uprawnienia i uzyskania informacji na temat procedury zakupu.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej