Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs

calendar 17-03-2023

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do brzezińskich szkół podstawowych.

Uczniowie klas 0-III wykonają samodzielnie prace plastyczne inspirowane obserwacją ptaków
w Parku Miejskim w Brzezinach, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.
Uczniowie klas IV-VIII wykonują budki lęgowe.  
Szczegóły konkursu zostały określone w Regulaminie, który został przekazany do szkół.  
Każdy uczestnik może złożyć 1 pracę,
Prace muszą być opatrzone w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
Zgłoszenie prac do konkursu do dnia  03.04.2023 r.
Prace składamy w sekretariacie szkoły.

Na zwycięzców i uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej