Ogłoszenia i komunikaty

Świadectwo energetyczne- nowy obowiązek od 28 kwietnia 2023 roku

calendar 20-03-2023

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?
- obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie;
- obowiązkowe świadectwo energetyczne dla domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem;
- obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa;
- obowiązkowe świadectwo energetyczne dla każdego kto będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie.
Ponadto świadectwo energetyczne jest wymagane, jeśli staramy się o dofinansowanie z programu Moje Ciepło. Z kolei w programie Czyste Powietrze warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją jest przeprowadzenie audytu energetycznego.
Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow
Nowelizacja ustawy nie przewiduje konieczności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla już istniejących budynków, ich części lub lokali, które wykorzystywane są na własny użytek (a więc nie są np. przedmiotem najmu czy sprzedaży). Ponadto obowiązek przedstawienia świadectwa przez inwestorów i inwestorki nie dotyczy domów, których powierzchnia nie przekracza 70 m2.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej