Ogłoszenia i komunikaty

Nabór do żłobka

calendar 12-05-2023

Na podstawie Zarządzenia Nr 81/2023 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2023 roku Żłobek Miejski „Maluch” w Brzezinach ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

Liczba miejsc w poszczególnych grupach wiekowych jest ograniczona.

Termin składania kart zgłoszeń:

15.05.2023 r.- 26.05.2023 r.

Prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w siedzibie Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach, mieszczącego się przy ul. Aleksandra Fredry 2a w Brzezinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00.

Złożenie Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.

Szczegółowe zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Rekrutacji do Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach.

Dokumenty rekrutacyjne w tym w/w regulamin dostępne są:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji do Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach.

Wyniki naboru będą dostępne w siedzibie Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach oraz na stronie internetowej żłobka.

 

 

Dokumenty do pobrania

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej