Ogłoszenia i komunikaty

Zaproszenie do składania ofert

calendar 05-05-2014

Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza podmioty zainteresowane handlem podczas „Dni Brzezin 2014” do składania ofert dotyczących:

1.    obsługi gastronomicznej imprezy- organizator zapewnia wyłączność w zakresie gastronomii i sprzedaży piwa na terenie Parku Miejskiego w Brzezinach od 13 czerwca 2014r. od godz. 18:00 do 15 czerwca 2014r. do godz. 23:00. Powierzchnia przewidywana na „miasteczko gastronomiczne” wynosi ok. 800 m2. Oferent musi zapewnić miejsca siedzące dla minimum 500 osób. Oferta powinna zawierać: proponowany czynsz dzierżawny, oferowaną ilość miejsc siedzących, przewidywany asortyment.

2.    wesołego miasteczka- organizator zapewnia wyłączność w zakresie świadczonych przez oferenta usług na terenie Parku Miejskiego w Brzezinach od 13 czerwca 2014r. od godz. 18:00 do 15 czerwca 2014r. do godz. 23:00. Powierzchnia przewidywana na „wesołe miasteczko” wynosi ok. 1.100 m2. Oferta powinna zawierać: proponowany czynsz dzierżawny, oferowane urządzenia.

3.    drobnego handlu- organizator zapewnia miejsce na terenie Parku Miejskiego w Brzezinach od 13 czerwca 2014r. od godz. 18:00 do 15 czerwca 2014r. do godz. 23:00. Oferent oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie uiszczać opłatę targową. Oferta powinna zawierać: rodzaj asortymentu, wymiary stoiska. Czynsz dzierżawny wynosi: 50 zł za 1 mb netto/ 1 dzień.

Oferty prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (0-46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (sikorski@brzeziny.pl) w terminie do 16 maja 2014r.

Termin zawierania umów dzierżawy: 19-20 maja 2014r.

Termin wpłaty czynszu: do 23 maja 2014r. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy.

W przypadku rozwiązania umowy po 23 maja 2014r. z winy dzierżawcy wpłaty dokonane na konto organizatora nie będą zwracane.

Program tegorocznych „Dni Brzezin” będzie realizowany w dniach 13-15 czerwca 2014r. (piątek-niedziela) i obejmuje m.in. notowanie listy przebojów 3. programu Polskiego Radia z Muzeum Regionalnego w Brzezinach, koncert Andrzeja Rosiewicza, koncert Dawida Podsiadło, koncert Anny Wyszkoni, koncert "Trzech tenorów do potęgi" Dariusza Stachury i przyjaciół (koncert na wyspie), koncert zespołu Dżem.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój nr 304 oraz pod nr tel. (0-46) 874 22 24 wew. 310.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej