Ogłoszenia i komunikaty

 • Nabór do żłobka calendar 05-05-2022

  Żłobek Miejski „Maluch” w Brzezinach ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego calendar 05-05-2022

  Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631, z 2022 r. poz. 655)  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. planowane jest zgromadzenie publiczne, którego celem są obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie INNI.
  Planowany przebieg zgromadzenia przewiduje zbiórkę uczestników na placu Jana Pawła II w Brzezinach o godzinie 10.00, a następnie przejście ulicami: Przechodnia, Reformacka, Okrzei do Kościoła Parafialnego pw. Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach przy ul. Reformackiej 1. O godzinie 10.30 odprawiona będzie uroczysta Msza Święta w intencji osób niepełnosprawnych, a następnie piknik integracyjny w Amfiteatrze na terenie parafii.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFOMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY PRZYSTANKÓW NA KRAŃCÓWCE DW. FABRYCZNY ORAZ ZMIAN W ROZKŁADZIE JAZDY LINII 53B calendar 26-04-2022

   

  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi poinformował, że od dnia 1 maja 2022 roku zmianie ulegnie układ przystanków na krańcówce Dw. Łódź Fabryczna dla m.in. linii 53B: 

  przystanek nr 2166 na jezdni południowej – przystanek podwójny, odjazdowy dla linii 53ABCDE.

  Ponadto dnia 1 maja 2022 roku zmianie ulegnie rozkład jazdy m.in. linii  53ABCDE.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.mpk.lodz.pl/rozklady/zmiany.jsp

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BRZEZINY calendar 11-04-2022

  Z UWAGI NA DUŻĄ ILOŚĆ OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z NADAWANIEM NUMERU PESEL, CO SIĘ Z TYM WIĄŻE DUŻYMI KOLEJKAMI PRZED WYDZIAŁEM SPRAW OBYWATELSKICH I URZĘDEM STANU CYWILNEGO, INFORMUJEMY, IŻ MIESZKAŃCY MIASTA BRZEZINY OBSŁUGIWANI SĄ POZA KOLEJNOŚCIĄ W ZAKRESIE: DOWODÓW OSOBISTYCH, MELDUNKÓW, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (POKÓJ 124) ORAZ URZĘDU STANU CYWILNEGO (POKÓJ 122,123).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nowa Mapa Pomocy Publicznej dla Inwestorów na lata 2022-2027 calendar 06-04-2022

  Zapraszamy do zapoznania się prezentacją nowej Mapy Pomocy Publicznej na lata 2022-2027. W województwie łódzkim poziom pomocy z tytułu nowej inwestycji/reinwestycji dla przedsiębiorstwa małego i mikro to nawet 60% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 31-03-2022

   

  Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny
  o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 17-03-2022

   

  Szanowni mieszkańcy,

   

  Przypominamy, że na terenie miasta trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 11-03-2022

  Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY calendar 29-12-2021

  w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wynajem lokalu

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY calendar 29-12-2021

  w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach

  stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO calendar 22-12-2021

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice - Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego. Zadanie Nr 4 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Brzezin”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 29-11-2021

  Zapytanie ofertowe na

  "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022"

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE calendar 25-11-2021

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 23-11-2021

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 10:00 oraz 10:15 realizując obowiązek prowadzenia treningów systemu ostrzegania i alarmowania zgodnie z Zarządzeniem nr 277/2021 r. Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2021 r. zostanie wyemitowany w czasie trzech minut ciągły dźwięk syren (ogłoszenie alarmu), a następnie modulowanego dźwięku syren (odwołanie alarmu).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 03-11-2021

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że osoby zarejestrowane jako opiekunowie kotów wolnożyjących oraz ubiegające się o pomoc w ich dokarmianiu w okresie zimowym, proszone są o złożenie odpowiednich wniosków w Urzędzie Miasta w terminie do 30.11.2021r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wszczęciu postępowania calendar 25-10-2021

   

  Informacja o wszczęciu postępowania

  dotyczącego zatwierdzenia opracowania pn.:

   

   

  Projekt robót geologicznych dla oceny warunków hydrogeologicznych dla potrzeb opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 20-10-2021

   

  Burmistrz Miasta informuje, iż na działce o nr ewid. 2243, obręb 8, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Brzezinach są dostępne wolne miejsca pod handel okolicznościowy w okresie od 30.10.2021r. do 1.11.2021r. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizację i zajęcie pasa drogowego dla celów handlowych.
  Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta Brzeziny, Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, 3 piętro.
  O kolejności przyznanych stanowisk decyduje numer i data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miasta, 1 piętro

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 13-10-2021

  Ogłoszenie dla właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż m.in. podręczników, przyborów i pomocy szkolnych oraz stroju i obuwia sportowego zainteresowanych współpracą z Miastem Brzeziny w związku z udzieloną  pomocą materialną dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA BRZEZINY calendar 24-09-2021

   

  W ramach zbiórki odbierzemy głównie elementy wyposażenia domowego, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do standardowego pojemnika np.: łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe, duży sprzęt sportowy, rowery.

   

  Odpadem wielkogabarytowym nie są odpady budowlane  i rozbiórkowe takie jak: gruz, muszle sedesowe, okna, kafelki, czyli wszystko, co pozostaje po remoncie.

   

  Ze względu na odrębny sposób zagospodarowania do odpadów komunalnych wielkogabarytowych nie zalicza się także zużytego sprzętu elektrycznego - elektronicznego np. lodówki, pralki, telewizory, monitory, odkurzacze itp., zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych – takich jak farby, lakiery, chemikalia – a także opakowania po tych produktach.

   

  Przedmioty przeznaczone do odbioru  prosimy wystawiać przed posesję lub do altan śmietnikowych w dniu planowanej zbiórki, którą rozpoczynamy od godz. 5.00.

   

   

   

   

   

  Urząd Miasta Brzeziny

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konsultacje społeczne dla inwestycji kolejowych calendar 01-09-2021

  Zapraszamy


  do udziału w konsultacjach społecznych i jednostek samorządu terytorialnego w ramach Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego ( dla planowanej linii kolejowej na odcinku Warszawa Łódź, bez węzła kolejowego CPK.


  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej