Ogłoszenia i komunikaty

 • OGŁOSZENIE calendar 27-07-2022

  Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 07-07-2022

  Wykonanie bilansu energetycznego i karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego podczas realizacji zadania pn:  

                                                                                                            
  „Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach”

  Czytaj więcej

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przypomnienie calendar 04-07-2022

  Szanowni Mieszkańcy,
  Minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).  
  Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:
   
  ·  dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  ·  dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
  ·  dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.
   
  To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB!
   
  Ponadto przypominamy, że pracownicy gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych, mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia.

  To oznacza, że proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.
   
  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB. lub teraz kliknąć a ten link: info-CEEB


  CZYTAJ WIĘCEJ
 • UWAGA NA FALE UPAŁÓW calendar 30-06-2022

  W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCYMI SIĘ ORAZ PROGNOZOWANYMI  TAKŻE NA KOLEJNE DNI UPAŁAMI 2/3 STOPNIA, TJ. TEMPERATURĄ MAKSYMALNĄ POWYŻEJ 34°C, INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PRZYPOMNIA O PODSTAWOWYCH ZASADACH FUNKCJONOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI UWZGLĘDNIAJĄC PONIŻSZE INFORMACJE:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE calendar 30-06-2022

  OBWIESZCZENIE


  o podjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwały nr XLI/279/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz uchwały nr XLV/333/2021 z dnia 30 września 2021 r., zmieniających uchwałę nr XXV/163/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 14-06-2022

  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi poinformował, że zawiesza kursowanie autobusów linii 90B od dnia 20 czerwca br. Decyzja została podjęta w związku ze zmianą terminu budowy bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowych z ul. Brzezińską w Andrespolu. Kursowanie autobusu będzie zawieszone do czasu ponownego otwarcia dla ruchu ul. Brzezińskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Linia autobusowa 90B zawieszona calendar 06-06-2022

  W związku z rozpoczęciem prac nad budową tunelu pod linią kolejową przy ul. Brzezińskiej w Bedoniu, od 15 czerwca przestaną kursować autobusy linii 90B. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi po przeanalizowaniu sytuacji drogowej uznał, że nie ma możliwości wytyczenia tymczasowej trasy dla tej linii. W związku z tym podjął decyzję o zawieszeniu kursów autobusów 90B do czasu zakończenia budowy tunelu, czyli na rok.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przyjmujesz uchodźców? Dolicz opłatę śmieciową calendar 30-05-2022

  Informujemy, że jeśli gościmy w domach uchodźców z Ukrainy, to trzeba złożyć  w Urzędzie Miasta nowe deklaracje śmieciowe.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przypominamy o obowiązku zgłoszenia źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków calendar 30-05-2022

  Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego „NIE dla kolei przez Brzeziny” calendar 25-05-2022

   

  Informacja
  o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nabór do żłobka calendar 05-05-2022

  Żłobek Miejski „Maluch” w Brzezinach ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego calendar 05-05-2022

  Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631, z 2022 r. poz. 655)  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. planowane jest zgromadzenie publiczne, którego celem są obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie INNI.
  Planowany przebieg zgromadzenia przewiduje zbiórkę uczestników na placu Jana Pawła II w Brzezinach o godzinie 10.00, a następnie przejście ulicami: Przechodnia, Reformacka, Okrzei do Kościoła Parafialnego pw. Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach przy ul. Reformackiej 1. O godzinie 10.30 odprawiona będzie uroczysta Msza Święta w intencji osób niepełnosprawnych, a następnie piknik integracyjny w Amfiteatrze na terenie parafii.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFOMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY PRZYSTANKÓW NA KRAŃCÓWCE DW. FABRYCZNY ORAZ ZMIAN W ROZKŁADZIE JAZDY LINII 53B calendar 26-04-2022

   

  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi poinformował, że od dnia 1 maja 2022 roku zmianie ulegnie układ przystanków na krańcówce Dw. Łódź Fabryczna dla m.in. linii 53B: 

  przystanek nr 2166 na jezdni południowej – przystanek podwójny, odjazdowy dla linii 53ABCDE.

  Ponadto dnia 1 maja 2022 roku zmianie ulegnie rozkład jazdy m.in. linii  53ABCDE.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.mpk.lodz.pl/rozklady/zmiany.jsp

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BRZEZINY calendar 11-04-2022

  Z UWAGI NA DUŻĄ ILOŚĆ OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z NADAWANIEM NUMERU PESEL, CO SIĘ Z TYM WIĄŻE DUŻYMI KOLEJKAMI PRZED WYDZIAŁEM SPRAW OBYWATELSKICH I URZĘDEM STANU CYWILNEGO, INFORMUJEMY, IŻ MIESZKAŃCY MIASTA BRZEZINY OBSŁUGIWANI SĄ POZA KOLEJNOŚCIĄ W ZAKRESIE: DOWODÓW OSOBISTYCH, MELDUNKÓW, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (POKÓJ 124) ORAZ URZĘDU STANU CYWILNEGO (POKÓJ 122,123).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nowa Mapa Pomocy Publicznej dla Inwestorów na lata 2022-2027 calendar 06-04-2022

  Zapraszamy do zapoznania się prezentacją nowej Mapy Pomocy Publicznej na lata 2022-2027. W województwie łódzkim poziom pomocy z tytułu nowej inwestycji/reinwestycji dla przedsiębiorstwa małego i mikro to nawet 60% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 31-03-2022

   

  Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny
  o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 17-03-2022

   

  Szanowni mieszkańcy,

   

  Przypominamy, że na terenie miasta trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 11-03-2022

  Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY calendar 29-12-2021

  w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wynajem lokalu

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY calendar 29-12-2021

  w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach

  stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej