Ogłoszenia i komunikaty

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO calendar 23-03-2021

  Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wydaniu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź, decyzji Nr 43/21 z 18.03.2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 calendar 23-03-2021

  Szanowni Państwo!
  1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. calendar 17-03-2021

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Już 1 Kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 calendar 12-03-2021

  1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
  Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO calendar 02-03-2021

  Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Szanowni Mieszkańcy; calendar 11-02-2021

  Na prośbę Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach publikujemy materiały informacyjno-edukacyjne mające na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wydobywania kopalin i wyeliminowanie procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat Centralnego Biura Spisowego calendar 09-02-2021

  Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Szanowny Rolniku calendar 03-02-2021

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego calendar 02-02-2021

  Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nabór na rachmistrza spisowego NSP calendar 29-01-2021

  Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w naborze na rachmistrza spisowego w NSP 2021.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny calendar 22-01-2021

  Burmistrz Miasta Brzeziny podaje do publicznej kryteria i terminy rekrutacji  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny szkolnym 2021/2022.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nowa fotowoltaika w Brzezinach – termin naboru skrócony do 29 stycznia 2021 r. calendar 12-01-2021

  Szanowni Mieszkańcy,
  Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie i relatywnie niską alokację przewidzianą przez Urząd Marszałkowski w planowanym konkursie (ok 1 mln Euro) o udziale w projekcie decydować będzie również kolejność zgłoszeń. Na liście podstawowej do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie pierwszych 200 zgłoszeń osób, które spełnią wymagania wskazane w regulaminie udziału
  w projekcie. Pozostali chętni zostaną ujęci na liście rezerwowej. Skracamy również termin naboru do 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:30.
  Nie zwlekajcie zatem ze złożeniem swojego zgłoszenia.


                                  Ilona Skipor
                              Burmistrz Miasta Brzeziny

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Odnawialne źródła energii w Brzezinach calendar 30-12-2020

  Fotowoltaika w Brzezinach - rusza drugi nabór do udziału w projekcie.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ankieta MOPS Brzeziny calendar 28-12-2020

  Ankieta skierowana do mieszkańców Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 17-12-2020

  dotyczący funkcjonowania
  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie okołoświątecznym

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 04-12-2020

  W DNIU 24 GRUDNIA 2020 ROKU URZĄD MIASTA BRZEZINY BĘDZIE NIECZYNNY.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym w Brzezinach calendar 25-11-2020

  Wizyta w Urzędzie Skarbowym w Brzezinach możliwa jest po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub na stronie podatki.gov.pl

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 calendar 20-11-2020

   

  Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – 30 listopada 2020 r. (usługi zdrowotne)

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 calendar 17-11-2020

   

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 listopada 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zakończenie projektu pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny calendar 10-11-2020

  Miasto Brzeziny informuje, że rzeczowy zakres projektu pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny  dofinansowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020 Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT został zakończony.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej