Ogłoszenia i komunikaty

 • Komunikat Zarządu Dróg i Transportu calendar 30-08-2021

  W związku z organizacją Biegu ul. Piotrkowską,  Zarząd Dróg i Transportu informuje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej w dniu 18 września 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat Zarządu Dróg i Transportu calendar 30-08-2021

  W związku z organizacją festiwalu Light Move Festival 2021 Zarząd Dróg i Transportu informuje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej w dniach 24-26 września 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Szczepieniobus w Brzezinach calendar 23-08-2021

  W najbliższy czwartek 26 sierpnia w Brzezinach będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko Sars-COV-2 w mobilnym punkcie szczepień. Od godziny 8:00 do godz 12:00 na targowisku miejskim w Brzezinach ul. Lasockich 2/10 przy WC (droga wjazdowa przy Sklepie Rybnym) stanie Szczepieniobus.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Miasto Brzeziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Miejskim „Maluch” w Brzezinach calendar 01-07-2021

  w ramach projektu pn. „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • UWAGA! calendar 29-06-2021

  2.07.2021 w naszym mieście cały dzień jeździła będzie reklama mobilna Narodowego Spisu Powszechnego.

  Każdy, kto zobaczy reklamę w Brzezinach i zrobi jej zdjęcie – może brać udział w konkursie a szczegóły pod linkiem https://lodz.stat.gov.pl/konkurszlapreklame

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest calendar 23-06-2021

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuję, że w dniu 14 czerwca 2021 r. działając w imieniu Miasta Brzeziny, podpisała umowę o dofinansowanie, w formie dotacji, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację Zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2021 r.”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy calendar 21-06-2021

   

  Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora calendar 16-06-2021

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza konkurs  na stanowisko dyrektora
  Szkoły Podstawowej nr 2 im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach


  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 28-05-2021

  Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działający w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35, w sobotę 5 czerwca 2021 r. będzie zamknięty.
  Dodatkowym dniem pracy będzie poniedziałek 7 czerwca 2021 r. Zapraszamy w godzinach 8.00- 14.00.
  W celu dostarczenia odpadów komunalnych do PSZOK zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny
  pod numerem: 505-065-340.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą calendar 24-05-2021

  Informujemy, że w dniu 07.06.2021 roku rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do udziału w projekcie pn. „Utworzenie 43 miejsc nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
  Rekrutacja będzie trwała do 14.06.2021 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE calendar 13-05-2021

  OBWIESZCZENIE

   

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 10-05-2021

  SZANOWNI PAŃSTWO

  W DNIU 4 CZERWCA 2021 R.
  URZĄD MIASTA BRZEZINY
  BĘDZIE NIECZYNNY.

  ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • DAROWIZNA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW 2012-2014 calendar 20-04-2021

  Dotyczy projektów pn. Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach oraz pn. Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa calendar 19-04-2021

  Szanowni Beneficjenci!


  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Rogowie zwraca się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne składanie
  „Wniosków o przyznanie płatności na rok 2021”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi calendar 13-04-2021

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 74 ust. 3 oraz 3a, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku z 20 listopada 2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek, w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego,,

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA BRZEZINY calendar 08-04-2021

   

  W ramach zbiórki odbierzemy głównie elementy wyposażenia domowego, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do standardowego pojemnika np.: łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe, duży sprzęt sportowy, rowery.

   

  Odpadem wielkogabarytowym nie są odpady budowlane  i rozbiórkowe takie jak: gruz, muszle sedesowe, okna, kafelki, czyli wszystko, co pozostaje po remoncie.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • obieszczenie calendar 31-03-2021

  OBWIESZCZENIE

   

  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO calendar 23-03-2021

  Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wydaniu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź, decyzji Nr 43/21 z 18.03.2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 calendar 23-03-2021

  Szanowni Państwo!
  1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. calendar 17-03-2021

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej