Ogłoszenia i komunikaty

 • OBWIESZCZENIE calendar 13-05-2021

  OBWIESZCZENIE

   

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 10-05-2021

  SZANOWNI PAŃSTWO

  W DNIU 4 CZERWCA 2021 R.
  URZĄD MIASTA BRZEZINY
  BĘDZIE NIECZYNNY.

  ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • DAROWIZNA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW 2012-2014 calendar 20-04-2021

  Dotyczy projektów pn. Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach oraz pn. Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa calendar 19-04-2021

  Szanowni Beneficjenci!


  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Rogowie zwraca się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne składanie
  „Wniosków o przyznanie płatności na rok 2021”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi calendar 13-04-2021

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 74 ust. 3 oraz 3a, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku z 20 listopada 2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek, w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego,,

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA BRZEZINY calendar 08-04-2021

   

  W ramach zbiórki odbierzemy głównie elementy wyposażenia domowego, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do standardowego pojemnika np.: łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe, duży sprzęt sportowy, rowery.

   

  Odpadem wielkogabarytowym nie są odpady budowlane  i rozbiórkowe takie jak: gruz, muszle sedesowe, okna, kafelki, czyli wszystko, co pozostaje po remoncie.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • obieszczenie calendar 31-03-2021

  OBWIESZCZENIE

   

  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO calendar 23-03-2021

  Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wydaniu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź, decyzji Nr 43/21 z 18.03.2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 calendar 23-03-2021

  Szanowni Państwo!
  1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. calendar 17-03-2021

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Już 1 Kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 calendar 12-03-2021

  1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
  Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO calendar 02-03-2021

  Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Szanowni Mieszkańcy; calendar 11-02-2021

  Na prośbę Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach publikujemy materiały informacyjno-edukacyjne mające na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wydobywania kopalin i wyeliminowanie procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat Centralnego Biura Spisowego calendar 09-02-2021

  Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Szanowny Rolniku calendar 03-02-2021

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego calendar 02-02-2021

  Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nabór na rachmistrza spisowego NSP calendar 29-01-2021

  Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w naborze na rachmistrza spisowego w NSP 2021.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny calendar 22-01-2021

  Burmistrz Miasta Brzeziny podaje do publicznej kryteria i terminy rekrutacji  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny szkolnym 2021/2022.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nowa fotowoltaika w Brzezinach – termin naboru skrócony do 29 stycznia 2021 r. calendar 12-01-2021

  Szanowni Mieszkańcy,
  Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie i relatywnie niską alokację przewidzianą przez Urząd Marszałkowski w planowanym konkursie (ok 1 mln Euro) o udziale w projekcie decydować będzie również kolejność zgłoszeń. Na liście podstawowej do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie pierwszych 200 zgłoszeń osób, które spełnią wymagania wskazane w regulaminie udziału
  w projekcie. Pozostali chętni zostaną ujęci na liście rezerwowej. Skracamy również termin naboru do 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:30.
  Nie zwlekajcie zatem ze złożeniem swojego zgłoszenia.


                                  Ilona Skipor
                              Burmistrz Miasta Brzeziny

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Odnawialne źródła energii w Brzezinach calendar 30-12-2020

  Fotowoltaika w Brzezinach - rusza drugi nabór do udziału w projekcie.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej