Ogłoszenia i komunikaty

 • Obchody Dnia Wojska Polskiego calendar 14-08-2019

  Zapraszamy 15 sierpnia br. o godz. 9.00. przedstawicieli instytucji, partii politycznych, organizacji społecznych oraz osoby zainteresowane uczczeniem pamięci żołnierzy poległych w wojnie polsko - bolszewickiej i obchodami Dnia Wojska Polskiego do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzezinach znajdującym się przy zbiegu ulic Reformackiej i Okrzei w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kino letnie i pokoje zagadek 3-4 sierpnia w Brzezinach ! calendar 02-08-2019

  Sierpień i wrzesień to gorący czas w całym województwie łódzkim! W ramach wakacyjnej oferty z Funduszami Europejskimi będzie można obejrzeć ciekawy film oraz podjąć wyzwanie z czasem w pokojach zagadek typu escape room. Wszystko za sprawą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który przygotował dla mieszkańców regionu oraz turystów mnóstwo fantastycznych atrakcji.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 23-07-2019

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 realizując obowiązek prowadzenia treningów systemu ostrzegania i alarmowania oraz w hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego w 75 rocznicę jego wybuchu zostanie wyemitowany w czasie jednej minuty ciągły dźwięk syren.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 calendar 13-06-2019

  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 12 czerwca 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

  Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Uwaga upały calendar 11-06-2019

  JAK PRZETRWAĆ UPAŁY

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • konkurs RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 calendar 31-05-2019

  Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektów w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w zakresie Poddziałania IX.1.2 ZIT (aktywizacja społeczno-zawodowa ZIT) na spotkanie informacyjne

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 calendar 30-05-2019

  Szanowni Państwo,
  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:
  Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaproszenie na debatę calendar 24-05-2019

  3 czerwca 2019 r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa Sala 103C (Łódź, ul. Piotrkowska 282) odbędzie się debata wokół projektu „Rozporządzenia UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach calendar 15-05-2019

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  95-060 Brzeziny , ul. Sienkiewicza 16

  ogłasza  konkurs  na  kandydata  na  stanowisko 

  dyrektora Przedszkola Nr 1  w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 1 

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTO BRZEZINY ROK 2018 calendar 30-04-2019

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • UWAGA calendar 04-04-2019

  Brzeziński Informator Samorządowy nr 7 już na terenie naszego miasta oraz gminy. Koszt 1,50 zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaproszenie na bezpłatne szkolenie calendar 03-04-2019

  Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zapraszamy na bezpłatne szkolenia poświęcone tematyce e-AKTA.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. calendar 15-03-2019

  Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Brzeziny za 2018 rok.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Uwaga pasażerowie calendar 14-03-2019

  Wprowadzono zmianę w rozkładzie jazdy autobusów MPK Łódź na linii 90C z uwagi na prowadzone  prace budowlane na ul. Rokicińskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 04-03-2019

  Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach, informuje mieszkańców miasta Brzeziny, że od dnia 7 i 8 marca 2019r. od godz. 7:00 rozpoczyna wstępne zamiatanie ulic miejskich.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 27-02-2019

  Wydział Spraw Obywatelskich informuje

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Miasto Brzeziny ogłasza nabór do projektu calendar 18-02-2019

  E-aktywni mieszkańcy – podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny dofinansowany  w formie grantu ze środków Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 (w ramach Osi Priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 14-02-2019

  W dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z wymianą starych pieców i kotłów na paliwo stałe, zakupem i instalacją urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz termomodernizacją budynków jednorodzinnych, w ramach programu Czyste Powietrze.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Szanowni Państwo calendar 12-02-2019

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego za lata 2014 - 2018”. calendar 31-01-2019
  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej