Ogłoszenia i komunikaty

 • Raport z badań społecznych dotyczących problemu smogu i zanieczyszczenia powietrza calendar 22-03-2017

  Przedstawiamy Państwu raport z badań społecznych dotyczących problemu smogu i zanieczyszczenia powietrza w Polsce wykonany przez Ośrodek Ewaluacji w styczniu br. Były to badania non profit. Raport zawiera informację o tym,  co to jest smog, jaka jest wiedza o smogu, co można i co należy zrobić w sprawie smogu. Zachęcamy do lektury.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych calendar 20-03-2017

  OGŁOSZENIE


    Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że na terenie miasta Brzeziny odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Program Ograniczenia Niskiej Emisji calendar 01-03-2017

  realizowany za pośrednictwem Miasta Brzeziny z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - RI.7011.1.2017 calendar 28-02-2017

  ZAWIADOMIENIE
  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   
  dotyczy zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.:
     
  Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej Miasta Brzeziny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach calendar 10-02-2017
  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro dla Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej  termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej Miasta Brzeziny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapraszamy na spotkanie calendar 08-02-2017

  Program Ograniczenia Niskiej Emisji.


  Zapraszamy na spotkanie 20 lutego 2017 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16.  

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Miasto Brzeziny realizuje projekt pn: calendar 07-02-2017

  Brzeziniaki Ekoprzedszkolaki - cykl działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną wśród dzieci z Przedszkola nr 3 w Brzezinach i powiatu brzezińskiego

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Obwieszczenie Starosty Brzezińskiego calendar 06-02-2017

   w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach".

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe Nr RI.7011.1.2017 calendar 30-01-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 23-01-2017

  Burmistrza Miasta Brzeziny
  dotyczący usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  z terenu Miasta Brzeziny w 2017 roku. 

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie calendar 12-01-2017

  Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) oraz uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta  w części dotyczącej obszaru nr 8 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 17 listopada 2016 r. poz. 4769).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Unieważnienie zapytania ofertowego (el) calendar 05-01-2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Unieważnienie zapytania ofertowego (dr) calendar 05-01-2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Unieważnienie zapytania ofertowego (nb) calendar 05-01-2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Unieważnienie zapytania ofertowego (ar) calendar 05-01-2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe (nb) calendar 29-12-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno-budowlana) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe (el) calendar 29-12-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe (dr) calendar 29-12-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe (ar) calendar 29-12-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Archeologicznego zgodnie z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 września 2016r. znak: WUOZ-C.5161.123.2016.MN podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 20-12-2016

  Burmistrz Miasta  Brzeziny podaje do publicznej wiadomości listę szkół,
  którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach dotacji udzielonej Miastu Brzeziny

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej