Ogłoszenia i komunikaty

 • PROGRAM 500+ calendar 01-04-2016

  W związku z realizacją „Programu 500+”  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, że wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach (ul. Św. Anny 57,95-060 Brzeziny) w godzinach 8.00-16.00, jak również w Urzędzie Miasta Brzeziny (Biuro Obsługi Klienta- hol na parterze) w godzinach 8.00-16.00.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 31-03-2016

  o zmianie terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu i składaniu uwag
  do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 30-03-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania

  „Budowa drogi w ul. Sasanek”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat calendar 24-03-2016

  Zmiana rozkładu jazdy linii 53


  Od 1 kwietnia zmieni się rozkład jazdy autobusu linii 53 Łódź - Brzeziny przez Nowosolną, Lipiny, Paprotnię. Zmiana dotyczy przede wszystkim wprowadzenia nowego kursu w dni robocze z placu Dąbrowskiego w Łodzi o godz. 15.52, który do Łodzi z Brzezin będzie wracał o godz. 17.45. Z uwagi na wprowadzenie dodatkowego kursu, niektóre inne kursy zmieniły nieznacznie godziny odjazdu (o kilka minut). Warto więc zapoznać się z nowym rozkładem.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 23-03-2016


  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania

  na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 08-03-2016
  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
  - 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
  - 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
  usytuowane w nowo wybudowanym  budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 23-02-2016

  Zapytanie ofertowe

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja calendar 10-02-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu stanowiącego działkę nr 2463/27 o pow. 136 m2, położonego w Brzezinach przy ul. Kosmonautów, przeznaczonego do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

   

  Wykaz podlega publikacji przez okres 21 dni, tj. od 8 lutego 2016r. do 29 lutego 2016r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja calendar 04-02-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowej o pow. 24 m2, stanowiącej część działki nr 2511/3, położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie), przeznaczonej do oddania w najem do 31 grudnia 2017r. na rzecz właściciela naniesień.

   

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 2 lutego 2016r. do 23 lutego 2016r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz pomieszczeń biurowych do oddania w najem calendar 04-02-2016
  DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz pomieszczeń biurowych, położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 przeznaczonych do oddania w najem.
   Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od  28 stycznia 2016 r. do 17 lutego  2016 r. 
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 01-02-2016

  Zapytanie ofertowe

   

  Przygotowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych - gimnastyki w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rekrutacja do placówek oświatowych calendar 29-01-2016

   

  REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO BRZEZINY

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 28-01-2016

  W związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach zwracam się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-01-2016


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 18-01-2016

  Przypominamy, że do 1 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji na temat konkursu na Państwa stronie internetowej. Jednocześnie proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród zainteresowanych podmiotów działających na Państwa terenie.  Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie: http://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 13-01-2016

  ZAWIADOMIENIE


  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
  - 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
  - 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
  usytuowane w nowo wybudowanym  budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-01-2016

  Zapytanie ofertowe


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej