Ogłoszenia i komunikaty

 • Zapytanie ofertowe calendar 30-10-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  NA SPORZĄDZENIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 19-10-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  NA SPORZĄDZENIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat calendar 26-09-2017

  Komunikat  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 12.09.2017 r. podpisał w imieniu Miasta Brzeziny umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji,  na realizację Zadania  pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeziny- 2017r.”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konkurs plastyczny calendar 19-09-2017

  „NISKA EMISJA W MOICH OCZACH”

   

  Miasto Brzeziny realizuje Projekt edukacyjny pn. „STOP niskiej emisji- kampania edukacyjna mieszkańców miasta Brzeziny”, na realizację którego uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • List Prezesa KRUS calendar 12-09-2017

  W sprawie pomocy dla poszkodowanych przez wichury i nawałnice.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o projektach współfinansowanych przez WFOŚiGW calendar 01-09-2017

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 08.08.2017 r. podpisał w imieniu Miasta Brzeziny dwie umowy o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji,  na realizację następujących projektów (...)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Centra Innowacji Biznesowej calendar 21-08-2017

  W każdym z 7-miu Centrów Innowacji Biznesowej działają Doradcy Biznesu, których zadaniem jest pełnienie roli przewodników po wielu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości (...) przeznaczonych do sprzedaży calendar 08-08-2017

  WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r. , poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT ŁÓM calendar 07-08-2017

  Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Więcej informacji w Zaproszeniu dostępnym poniżej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat KRUS Brzeziny calendar 24-07-2017

  Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzezinach pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa i podając się za pracowników Kasy usiłują wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Bezpłatna sterylizacja/kastracja oraz chipowanie psów i kotów właścicielskich calendar 21-07-2017

  Szanowni mieszkańcy miasta informujemy, że rozpoczynamy akcję bezpłatnej sterylizacji/kastracji oraz bezpłatnego czipowania psów i kotów właścicielskich.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe Nr RI.7011.1.3.2017 calendar 07-06-2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Spotkanie WUP Łódź i Stowarzyszenia ŁOM calendar 06-06-2017

  Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 ogłoszonego 31 maja br.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konkursy WUP Łódź i Stowarzyszenia ŁOM calendar 01-06-2017

  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 31 maja 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Unieważnienie zapytania ofertowego nr RI.7011.1.2.2017 calendar 26-05-2017

   


  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe Nr RI.7011.1.2.2017 calendar 11-05-2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe Nr RI.7011.1.1.2017 calendar 11-05-2017

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Spotkanie informacyjne dla konkursu na aktywizację społeczno-zawodową ZIT calendar 24-04-2017

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 ogłoszonego 29 marca br.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o konkursie WUP i ŁOM calendar 13-04-2017

  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 marca 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT".

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Obwieszczenie Starosty Brzezińskiego calendar 10-04-2017

  o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przygotowania terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach".

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej