Ogłoszenia i komunikaty

 • Opracowanie raportu o stanie Miasta Brzeziny za rok 2019 calendar 19-02-2020

  Zapytanie ofertowe
  na „Opracowanie raportu o stanie Miasta Brzeziny za rok 2019”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. calendar 18-02-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że na terenie miasta Brzeziny odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie calendar 06-02-2020

  W dniu 4 lutego 2020 r. mocą Uchwały nr 85/20 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok. Dokument obowiązuje od dnia 4 lutego 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nabór na wolne stanowisko pracy calendar 31-01-2020

  OGŁOSZENIE


  Miasto Brzeziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny w Żłobku Miejskim w Brzezinach w ramach projektu pn. „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” przewidzianego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna , Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Nieodpłatna Mediacja na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2020r. calendar 30-01-2020

  Od 1 stycznia 2020r na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonują dwa punkty świadczące nieodpłatną  pomoc prawną,  w jednym z nich udzielane jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediację.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE calendar 28-01-2020

  pn. „Utworzenie 43 miejsc nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  w żłobku w Brzezinach”,

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Burmistrz Miasta Brzeziny informuje calendar 27-01-2020

  W związku z masowością wydawania i podpisywania decyzji wymiarowych oraz w celu skrócenia czasu doręczania Państwu corocznych decyzji podatkowych oraz zmniejszenia kosztów ich przygotowania, zgodnie z zarządzeniem nr 12/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe  w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, w roku 2020 decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego doręczane mieszkańcom przez pracowników Urzędu Miasta Brzeziny, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania, tj. Burmistrz – Ilona Skipor.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Uwaga podróżni calendar 22-01-2020

  Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych na ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach, od dnia 3 lutego 2020 r., zmianie ulegnie przebieg trasy linii 53B, tj.: przywrócony zostanie stały przebieg trasy. Usługi przewozowe na przedmiotowej linii, będą realizowane w oparciu o załączony rozkład jazdy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY calendar 21-01-2020

  Miasto Brzeziny ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w Żłobku Miejskim w Brzezinach


  w ramach w ramach projektu pn. „Projekt „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” przewidzianego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OTWIERAMY ŻŁOBEK MIEJSKI W BRZEZINACH calendar 08-01-2020

  Rodzicu, zgłoś się do udziału w projekcie i zapewnij swojemu dziecku opiekę żłobkową z
  dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej !!!

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Uwaga podróżni calendar 24-12-2019

  Miasto Brzeziny informuje, że w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych na ul. Traugutta w Brzezinach, od dnia 1 stycznia 2020r., zostanie przywrócony ruch kołowy. W związku z powyższym trasy autobusów linii  53B i 90C przebiegać będą przez wyremontowaną ulicę. Lokalizacja przystanku autobusowego na w/w ulicy nie uległa zmianie. Aktualny rozkład jazdy dostepny na stronach MPK.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-12-2019

  "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2020"

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Szanowni Państwo calendar 09-12-2019

  Uprzejmie informujemy, że w sobotę, 14 grudnia 2019 r.
  Urząd Miasta Brzeziny
  będzie pracował w godzinach 8.00-16.00

  Natomiast piątek, 27 grudnia 2019 r. jest dla pracowników
  Urzędu Miasta w Brzezinach
  dniem wolnym od pracy.


  W dniu 27 grudnia 2019r. pracuje Urząd Stanu Cywilnego

  od godz. 8.00 do 16.00

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • UWAGA zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeziny w okresie przedświątecznym calendar 03-12-2019

  Dla ulic: Lasockich, Nadrzeczna, Skłodowskiej-Curie, Korczaka, Północna, Jasińskiego, Racławicka, Madalińskiego, Uniwersału Połanieckiego, Wojska Polskiego, Kilińskiego, Reymonta, Mrocka, Partyzantów, Brzozowa, Kosynierów, Malownicza, Szarych Szeregów, Bohaterów Warszawy, Modrzewskiego, Kosmonautów, Głowackiego, Cegielniana, Przedwiośnie, Różana, Chryzantem, Konwaliowa, Daliowa, Irysowa, Hetmana (Kulczyńskiego),Gąsiorka (Berlinga),Hallera, Zawilcowa , Konstytucji 3 Maja, Sasanek, Ogrodowa, Sikorskiego, Tulipanowa, Wspólna, Pileckiego, Orląt Lwowskich, Klonowa, Porzeczkowa, Słodowa oraz Św. Anny, Reformacka, Sportowa, Przemysłowa, Południowa, Okrzei, Składowa, Dąbrowskiego, Zdrowie, Wodociągowa, Polna, Spokojna, Cicha, Wesoła, Sienkiewicza, Kościuszki, Staszica, Mickiewicza, Traugutta, Jana Pawła II.
  Odbiór odpadów komunalnych frakcji: bio oraz popiół będzie realizowany w dniu 23 grudnia 2019 r.  tj. w poniedziałek.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi calendar 02-12-2019

  Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, prowadząc kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań mikrobiologicznych i biochemicznych próbek wody pobranych w stacji uzdatniania wody i w punktach sieci wodociągu w Brzezinach, którego właścicielem jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat calendar 30-10-2019

  Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach

  informuje, że 02.11.2019 roku /sobota/

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  /PSZOK/ bedzie nieczynny.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 29-10-2019

  W związku z udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w roku szkolnym 2019/2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Bezpłatne szkolenie pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne - analizy przygotowawcze projektu PPP” calendar 22-10-2019

  Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne - analizy przygotowawcze projektu PPP”
  Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 października 2019 r. w godz. 8:30-16:30 w sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brzeziny calendar 15-10-2019

  ZARZĄDZENIE NR 246/2019
  WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
  z dnia 11 października 2019 r.
  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brzeziny

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • CHCESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE – ZAJRZYJ NA TE STRONY calendar 03-10-2019

  Wykorzystanie innowacyjnych platform  do informowania o  zagrożeniach, zdarzeniach, a także podstawowych zasadach bezpieczeństwa jest obecnie jednym z najskuteczniejszych narzędzi docierania do społeczeństwa. Administrowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, czy Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, strony na portalach społecznościowych Facebook oraz Twitter cieszą się dużą popularnością

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej