Ogłoszenia sądowe

Sąd Rejonowy w Żyrardowie II Wydział Karny

Sygnatura akt. II K 742/22

 

Wyciąg z wyroku

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej