Plan miasta

Plan Miasta Brzeziny

 

 

Plan Miasta jest dostępny także w formie płachty do pobrania po kliknięciu w ten odnośnik.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej