Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej, dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Umowę o dofinansowanie zawarto 13 kwietnia 2022 roku.

Przedsięwzięcie obejmuje remont ulicy Spacerowej. Planowany do remontu jest odcinek
o długości 200 metrów. Remont ul. Spacerowej polegać będzie na wymianie
lub uzupełnieniu podbudowy i wykonaniu nowej nakładki asfaltowej. W miejscach istniejącego chodnika przewiduje się częściową wymianę uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych elementów chodnika oraz krawężników. Planuje się wymianę barierek ochronnych na przepuście rzecznym
oraz namalowanie nowych znaków poziomych i wymianę istniejących znaków pionowych.
Ponadto na przejściach dla pieszych planuje się odnowienie znaków poziomych farbą chlorokauczukową, zamontowanie znaków pionowych D6 z pulsarem zasilanych z odnawialnych źródeł energii w postaci wiatraków i paneli fotowoltaicznych oraz montaż płyt ostrzegawczych
z wypustkami.

Kwota dofinansowania 865.526,00 PLN

Całkowita wartość zadania 1.081.908,00 PLN

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej