Program 500+

Informacje dotyczące programu 500+ znajdziecie Państwo na stronie Miejskiegko Ośrodka Pomocy Społecznej:

http://mopsbrzeziny.pl/

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej