Program Ograniczania Niskiej Emisji

Podpisanie umowy

calendar 02-08-2017

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 27  lipca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Brzeziny  i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

 

Uzyskana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Brzeziny w ramach zadania „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE MIASTA BRZEZINY POPRZEZ LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI REALIZOWANA W RAMACH PONE”

 

Zadanie polega na refundacji mieszkańcom miasta Brzeziny do 40% kosztów poniesionych na:

- likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki), spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ;

- podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej.

 

Wartość całego projektu: 8.520.256,00 zł
Wartość dotacji: 1.140.484,00 zł
Okres realizacji projektu: 01/07/2017 - 30/09/2018

www.zainwestujwekologie.plWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej