Program Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach

Miasto Brzeziny uzyskało dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze rady na odpady” realizowanego w Przedszkolu
nr 3 w Brzezinach

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 35.021,00 PLN

Dotacja WFOŚiGW: 27.518,00 PLN

 

 

Projekt polega na zakupie pomocy dydaktycznych, organizacji wycieczek, warsztatów terenowych, zajęć stacjonarnych oraz konkursów z dziedziny edukacji ekologicznej.

Projekt ma na celu zaangażowanie środowiska lokalnego – rodziców naszych przedszkolaków poprzez zachęcanie do udziału w konkursach ekologicznych, zbiórce żywności dla Łódzkiego Banku Żywności oraz zbiórce makulatury i plastiku, które zostaną przekazane na cele charytatywne.

 

www.zainwestujwekologie.pl

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej