Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E - ul. Skłodowskiej - Curie i Nr 121254E - ul. Kilińskiego w Brzezinach oraz budowa kanalizacja deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach

Miasto Brzeziny uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu
nr WND-RPLD.01.01.00-00-032/15 pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E -
ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E - ul. Kilińskiego w Brzezinach oraz budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach.

 

Całkowita wartość projektu: 828 722,98 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 828 722,98 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 704 414,53 PLN

 

Projekt obejmował:

- budowę 262 metrów drogi (z chodnikiem) wraz z 111,9 metrami kanalizacji deszczowej
w ulicy Bohaterów Warszawy (Nr 121202E) w Brzezinach na odcinku od ulicy Głowackiego do ul. Kosmonautów;

- przebudowę drogi gminnej Nr 121249E - ul Skłodowskiej - Curie wraz z fragmentem drogi gminnej Nr 121254E - ul. Kilińskiego na łącznym odcinku 355 metrów (z chodnikiem
i ścieżką rowerową.

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej na obszarze miasta Brzeziny oraz stworzenie dogodnych połączeń komunikacyjnych.

 

Instytucją Zarządzającą RPO WŁ 2007-2013 jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament finansów: www.lodzkie.pl, www.rpo.lodzkie.pl

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej