Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach

 

 

Miasto Brzeziny ma przyjemność poinformować, że 30 maja 2022 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST. Nasze miasto otrzymało z tej puli 9 mln złotych na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach. Całkowita wartość zadania 10 mln zł. Zakres projektu dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych obejmujących budowę nowych pawilonów handlowych, przebudowę placu handlowego, ciągów komunikacyjnych, sieci wodnej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, ppoż, elektrycznej i monitoringu. Operacja obejmuje ponadto budowę budynku higieniczno – sanitarnego, budowę parkingów uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, budowę zamykanej wiaty śmietnikowej do obsługi targowiska, wykonanie zieleńców oraz wytworzenie pierzei w strefie ochrony konserwatora zabytków nawiązującej
do historycznej zabudowy staromiejskiej. W celu zapewnienia dogodnego dojazdu do targowiska
w projekcie uwzględniono również przebudowę zjazdów z drogi wojewódzkiej i gminnej, do których przylega targowisko. Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej, całorocznej
i ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w centrum miasta umożliwiającej rozszerzenie oferty handlowej i dostarczenie mieszkańcom miasta i gminy obiektu, który ułatwi dokonywanie zakupów. Projekt wpłynie również na poprawę organizacji pracy handlowców na targowisku i warunków sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach, ułatwi również proces ich dystrybucji
i promocji lokalnych produktów.

Lista wyników dla woj. łódzkiego: https://www.gov.pl/attachment/44024580-16db-4483-89cf-967aced48745

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej