Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Modrzewskiego 12,
95-060 Brzeziny
tel.  46 874 46 08,
fax.  46 874 42 83
E-mail: pec@brzeziny.pl
www.pecbrzeziny.pl

 

Prezes Zarządu Spółki:

Katarzyna Wijata

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach od 1 lipca 1996 r funkcjonuje jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Brzeziny. Zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła.
PEC jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej. Ma ona ponad 6,3 km długości i dostarcza ciepło do 52 węzłów cieplnych. Są to sieci ciepłownicze wysokich parametrów i wykonane w 74% w technologii rur preizolowanych. Aktualnie wszystkie węzły zostały wyposażone w automatykę pogodową racjonalizującą dostawy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej.
Produkowane zgodnie z posiadanymi przez PEC koncesjami ciepło sieciowe, dostarczane jest do budynków mieszkalnych, zakładów pracy, instytucji i obiektów użyteczności publicznej w oparciu o jedną centralną kotłownię węglową umiejscowioną w Brzezinach przy ulicy Modrzewskiego 12.
Spółka za główny cel stawia sobie zapewnienie komfortu cieplnego naszym odbiorcom zachowując najwyższe standardy jakościowe z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy.


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej