Przestrzeń od Nova

 

Pracujemy nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny obejmującego teren targowiska miejskiego i jego otoczenia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w przestrzeni rynku. Konsultacje będą trwały od końca sierpnia do końca września 2018 roku.

Formy konsultacji

Konsultacje przeprowadzimy za pomocą ankiety internetowej i papierowej oraz spotkania warsztatowego, które zorganizujemy 7 września.

Dodatkowo będzie działał punkt konsultacyjno - informacyjny w Urzędzie Miasta w godzinach dostosowanych do potrzeb pracujących.

Informacje o konsultacjach

O szczegółach konsultacji poinformujemy po 20 sierpnia za pośrednictwem strony internetowej, na Facebooku oraz w lokalnej gazecie BIS, a także plakatów i ulotek dystrybuowanych w najbardziej popularnych miejscach miasta.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w konsultacjach szczególnie zachęcamy przedsiębiorców, osoby robiące zakupy na rynku, radnych, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, lokalne grupy dyskusyjne itp. - czyli wszystkich zaiteresowanych przestrzenią rynku miejskiego i jego otoczenia.

Raport z konsultacji

Po zakończeniu konsultacji opracujemy i opublikujemy raport, w którym zawrzemy wszystkie zagadnienia poruszane podczas konsultacji.

Chcemy podkreślić, że te konsultacje organizujemy już na pierwszym etapie opracowania zmiany miejscowego planu. Tak więc zebrane głosy będą dokładnie analizowane przez zespół projektowy odpowiedzialny za stworzenie nowego dokumentu - projektu planu, który następnie zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 46 874 22 24

Czytaj więcej

 

Przewodnik po planowaniu przestrzennym

Jesteśmy jednym z niewielu samorządów w skali kraju, który dla całego obszaru miasta opracował i wdrożył miejscowe plany zagospodarowania terenu.

Plany miejscowe, a tym bardziej proces ich tworzenia i zmiany są złożonymi zagadnieniami, wśród których często trudno się odnaleźć. Plany są jednak aktami prawnymi i jak każde inne źródło prawa w mniejszym lub większym stopniu wpływają na nasze codzienne życie, kształtując przestrzeń w której żyjemy.

Z tego też powodu pragniemy podzielić się z Państwem opracowaniem, które w przystępny sposób przybliży zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym.

Czytaj więcej

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji".

Zarządzenie do pobrania

Zmiana zarządzenia do pobrania

 

Harmonogram konsultacji w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego targowiska miejskiego i jego otoczenia.

31 sierpnia - 21 września 2018

Ankieta internetowa dostępna pod adresem www.brzeziny.pl w zakładce Życie miasta --> Konsultacje społeczne

31 sierpnia - 21 września 2018

Ankieta papierowa dostępna w siedzibach:

  • Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00
  • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), ul. Św. Anny 57, w dni robocze w godzinach:
    środa 7.00 - 18.00, w pozostałe dni 7.00 - 15.00
  • Zakładu Usług Komunalnych (ZUK), ul. Przemysłowa 14, w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00
  • Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC), ul. Modrzewskiego 12, w dni robocze
    w godzinach 7.00 - 15.00

4 września - 18 września 2018

Punkt konsultacyjny na parterze Urzędu Miasta Brzeziny, w Biurze Obsługi Klineta, czynny we wtorki:
4 września, 11 września i 18 września, w godzinach 16.00 - 18.00, możliwość złożenia ankiety papierowej

7 września 2018, godz. 17.00

Spotkanie warsztatowe w siedzibie Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12

12 października 2018

Publikacja raportu z przebiegu konsultacji

 

Ulotka informacyjna dotycząca konsultacji społecznych w sprawie zmiany lanu zagospodarowania targowiska miejskiego

Pobierz ulotkę

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zmian planu zagospodarowania przestrzennego terenu targowiska w Brzezinach oraz jego otoczenia.

Link do ankiety znjaduje się poniżej

Ankieta internetowa

 

Raport końcowy z konsultacji społecznych w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny obejmującego teren targowiska miejskiego i jego otoczenia.

 

 Raport końcowy

Załacznik nr 1 do raportu

Załącznik nr 2 do raportu

Załącznik nr 3 do raportu 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej