Przetargi

 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych calendar 09-03-2023

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 r., poz. 344) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) w związku z Uchwałą Nr XLIII/329/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r.

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 2 miasta Brzeziny w rejonie ul. Waryńskiego,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 03-03-2023

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 działka numer 2841/59 o pow. 71,5 m2  KW LD1B/00035620/9 przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 3 marca 2023 r. do dnia  24 marca 2023 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 08-02-2023

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/52 o pow. 28 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 8 lutego 2023 r. do dnia  1 marca 2023 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 24-01-2023

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1899 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 216/11 o pow. 1,0808 ha, 216/12 o pow. 0,8524 ha, 216/13 o pow. 0,5463 ha, 216/14 o pow. 0,5463 ha i 216/16 o pow. 1,0246 ha położonych w obrębie 2 miasta Brzeziny przy ul. Waryńskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzone są odpowiednio księgi wieczyste LD1B/00046202/3, LD1B/00046196/7, LD1B/00046195/0, LD1B/00046199/8, LD1B/00046201/6, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 24 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 18-01-2023

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 286,5 m2 stanowiących części działki  nr  2790/1 obręb 8, położonej przy ul. Reformackiej oraz części dziełek nr 2834/20, 2834/25, 2835/1, 2834/42, 2835/1, 2834/42, 2834/34, 2835/1, 2834/19, 2834/44, 2834/34 obręb 8, położonych przy ul. Sienkiewicza oraz część działki nr 2765/5 obręb 8, położonej przy ul. Staszica oraz część działki nr 2656 obręb 8, położonej przy ul. Kościuszki w Brzezinach, przeznaczonych   do oddania w najem na okres do 3 lat na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

   

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 18 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym calendar 18-01-2023

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnych stanowiących działki: o nr 1391 o pow. 0,0713 obręb 5 m. Brzeziny, działki o nr 1483/1 o pow. 1,9221 obręb 5, cz. działki nr 2611/1 obręb 8 o pow. 0,0001,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września 2026 r. w trybie przetargowym.

             

  Wykaz publikowany jest przez  21 dni, tj. od 18 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2023 calendar 12-01-2023
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 04-01-2023

  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/17 o pow. 23 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 4 stycznia 2023 r. do dnia  25 stycznia 2023 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 07-12-2022

  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 o pow. 12,14 m2 działka numer 2841/60 KW LD1B/00035620/9, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia   7 grudnia 2022 r. do dnia 28  grudnia 2022 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 22-11-2022

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 o pow. 353,74 m2 działka numer 2841/60 KW LD1B/00035620/9, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 03-11-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny
  ogłasza


  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Mrockiej,  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki nr: 672/5 o pow. 426 m², 673/4 o pow. 667 m² i 674/5 o pow. 411 m²,  dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00021310/2
  Cena wywoławcza – 77.500,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 03-11-2022

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 o pow. 6,52 m2 działka numer 2841/60 KW LD1B/00035620/9, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia  3 listopada  2022 r. do dnia  24 listopada 2022 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 02-11-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny
  ogłasza


  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 2 miasta Brzeziny w rejonie ul. Waryńskiego,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:
  - 216/15 o pow. 0,8000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046200/9,
  Cena wywoławcza – 385.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

  Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 25-10-2022

  W Y K A Z  nieruchomości  stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres  do dnia 31 grudnia 2024 r. na rzecz  właściciela naniesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 19-09-2022

  WYKAZ

  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1899 ze zm.)

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę calendar 14-09-2022

  WYKAZ  nieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września 2024r. w trybie przetargowym sporządzony na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym calendar 31-08-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny
  ogłasza


  czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3809/2 o pow. 1416 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043519/7
  Cena wywoławcza – 52.500,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym calendar 25-08-2022

  Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) w związku z Uchwałą Nr L/380/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2021 r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 24-08-2022

  Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) w związku z Uchwałą Nr  LV/413/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2022 r. i Zarządzeniem Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 kwietnia 2022 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 24-08-2022

  Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) w związku z Uchwałą Nr LV/412/2022 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 151/2022 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 sierpnia 2022 r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej