Przetargi

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 16-11-2017

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą  Nr XLIV/308/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 13-11-2017

   

  Znak: RI.271.18.2017                                                                Brzeziny, dnia 13 listopada 2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 13-11-2017

  W Y K A Z


  nieruchomości stanowiących własność  Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem  na okres do trzech lat na rzecz właściciela niesień

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 06-11-2017

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w użyczenie sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 06-11-2017

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres do 30.06.2018r. na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 06-11-2017

  WYKAZ


  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres  do 31.12.2018r. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                     (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ calendar 03-11-2017

  WYKAZ

  nieruchomości stanowiących własność  Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem  na okres do trzech lat na rzecz właściciela niesień

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym calendar 02-11-2017

  WYKAZ

  nieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym do 30 września 2020r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”. calendar 19-10-2017


  Ogłoszenie nr 604397-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

  Miasto Brzeziny: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ Z DNIA 23.10.2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 05-10-2017

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem calendar 05-10-2017

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres do 31 grudnia 2018r. na rzecz dotychczasowego najemcy sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym calendar 05-10-2017

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza


  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Łódzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 1220/1 o pow. 353 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00012156/8. Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 14-09-2017

  Brzeziny, dnia 14.09.2017 r.

   Znak:RI.271.15.2017                                                                                       

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Wymiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym w Brzezinach przy ul. Kościuszki 18 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachów na budynkach przy ul. Kościuszki 18 i ul. Lasockich 20 w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 01-09-2017

  Znak: RI.271.12.2017                                                                     

  Brzeziny, dnia 01.09.2017 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wymiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym w Brzezinach przy ul. Kościuszki 18 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachów na budynkach przy ul. Kościuszki 18 i ul. Lasockich 20 w Brzezinach”. calendar 28-08-2017

  Ogłoszenie nr 577187-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.

  Miasto Brzeziny: Wymiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym w Brzezinach przy ul. Kościuszki 18 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachów na budynkach przy ul. Kościuszki 18 i ul. Lasockich 20 w Brzezinach”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 28-08-2017
  Ogłoszenie nr 500018969-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.
  Miasto Brzeziny: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” – demontaż instalacji towarzyszącej.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę calendar 23-08-2017

  WYKAZ


  nieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września 2018r. sporządzony na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę calendar 17-08-2017

  WYKAZ


  nieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września 2018r. sporządzony na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 27-07-2017

  Brzeziny, dnia 27.07.2017 r.

   Znak:RI.271.13.2017                                                                                       

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” – demontaż instalacji towarzyszącej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja z otwarcia ofert calendar 14-07-2017

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   
  dotyczy przetargu nieograniczonego na:
     
  Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II.   Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.760.000,00 zł brutto.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej