Przetargi

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży calendar 16-01-2018

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży calendar 16-01-2018

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 15-01-2018
  Ogłoszenie nr 500011252-N-2018 z dnia 15-01-2018 r.
  Miasto Brzeziny: Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 11-01-2018

  Brzeziny, dnia 11.01.2018 r.

   Znak:RI.271.21.2017                                                                                       

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Wykonanie centrali wentylacyjnej podbasenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 05-01-2018
  Ogłoszenie nr 500004164-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.
  Miasto Brzeziny: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 02-01-2018

  WYKAZ


  nieruchomości będącej własnością Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem na okres do 31 grudnia 2020r.na rzecz właściciela naniesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 27-12-2017

  WYKAZ  nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 31 października 2018r. sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykonanie centrali wentylacyjnej podbasenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. calendar 22-12-2017

  Ogłoszenie nr 636049-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.

  Miasto Brzeziny: Wykonanie centrali wentylacyjnej podbasenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 18-12-2017

  Znak: RI.271.20.2017                                                                                     Brzeziny, dnia 18 grudnia 2017 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 18-12-2017

  Znak: RI.271.19.2017                                                                    Brzeziny, dnia 18 grudnia 2017 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 14-12-2017

  Znak: RI.271.18.2017                                                                     Brzeziny, dnia 14.12.2017 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 11-12-2017

  Znak: RI.271.20.2017                                                             Brzeziny, dnia 11 grudnia 2017 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                        

  Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 06-12-2017

  Znak: RI.271.19.2017                                                               Brzeziny, dnia 06 grudnia 2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny. calendar 01-12-2017

  Ogłoszenie nr 625704-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.

  Miasto Brzeziny: Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.12.2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury. calendar 27-11-2017

  Ogłoszenie nr 622879-N-2017 z dnia 2017-11-27 r.

  Miasto Brzeziny: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 23-11-2017

  WYKAZ

  nieruchomości będącej własnością Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem do 31 grudnia 2020r. sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 23-11-2017

  WYKAZ


  nieruchomości gruntowych będących we władaniu Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w użyczenie do 31 grudnia 2020r. na rzecz dotychczasowego biorącego do używania sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 23-11-2017

  W Y K A Z


  nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat rzecz dotychczasowego najemcy w Brzezinach ul. Sienkiewicza 11 sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 23-11-2017

  W Y K A Z


  nieruchomości  Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze.zm )

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 16-11-2017

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą  Nr XLIV/308/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej