Przetargi

 • WYKAZ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym calendar 15-03-2018

  WYKAZ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym do 31 sierpnia 2018r., sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 15-03-2018

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  działając na podstawie art. 13 ust. 1 związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem do 31 sierpnia 2018r. gruntu o pow. 350 m2 położonego w Brzezinach przy rogu ul. Bohaterów Warszawy i ul. Konstytucji 3 Maja stanowiącego część działek nr 2564/13 oraz 2577/5.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych calendar 15-03-2018

  Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r. i Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych calendar 15-03-2018

   

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r. i Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy calendar 06-03-2018

  Znak: RI.271.3.2018                                                                     Brzeziny, dnia 06.03.2018 r.

   

  Informacja

  o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)


                                                                                          

  dot. „Rekultywację terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach”  - w zakresie Pola A.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o dialogu technicznym calendar 16-02-2018

  Znak sprawy:RI.271.2.2018                                    Brzeziny 16.02.2018 r.

   

   

   

  OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

   

  poprzedzającym  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

  Modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe Nr RI.6721.1.2018 calendar 31-01-2018

  Brzeziny, dnia 31.01.2018r.

  RI.6721.1.2018         


  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Zmiana Miejscowego Palnu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 29-01-2018
  Ogłoszenie nr 500021321-N-2018 z dnia 29-01-2018 r.
  Miasto Brzeziny: Wykonanie centrali wentylacyjnej podbasenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 23-01-2018
  Ogłoszenie nr 500017400-N-2018 z dnia 23-01-2018 r.
  Miasto Brzeziny: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018 rok. calendar 17-01-2018
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży calendar 16-01-2018

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży calendar 16-01-2018

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 15-01-2018
  Ogłoszenie nr 500011252-N-2018 z dnia 15-01-2018 r.
  Miasto Brzeziny: Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 11-01-2018

  Brzeziny, dnia 11.01.2018 r.

   Znak:RI.271.21.2017                                                                                       

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Wykonanie centrali wentylacyjnej podbasenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 05-01-2018
  Ogłoszenie nr 500004164-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.
  Miasto Brzeziny: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 02-01-2018

  WYKAZ


  nieruchomości będącej własnością Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem na okres do 31 grudnia 2020r.na rzecz właściciela naniesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz calendar 27-12-2017

  WYKAZ  nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 31 października 2018r. sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykonanie centrali wentylacyjnej podbasenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. calendar 22-12-2017

  Ogłoszenie nr 636049-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.

  Miasto Brzeziny: Wykonanie centrali wentylacyjnej podbasenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 18-12-2017

  Znak: RI.271.20.2017                                                                                     Brzeziny, dnia 18 grudnia 2017 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 18-12-2017

  Znak: RI.271.19.2017                                                                    Brzeziny, dnia 18 grudnia 2017 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej