Przetargi

 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 06-07-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3809/2 o pow. 1416 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043519/7

  Cena wywoławcza – 73.500,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

  W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810,  w terminie do 10 sierpnia 2022 r. włącznie.  

  Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych calendar 06-07-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

  czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 2 miasta Brzeziny w rejonie ul. Waryńskiego,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

  - 216/12 o pow. 0,8524 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046196/7,

  Cena wywoławcza – 411.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

  - 216/13 o pow. 0,5463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046195/0,

  Cena wywoławcza – 263.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

  - 216/14 o pow. 0,5463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046199/8,

  Cena wywoławcza – 263.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

  - 216/15 o pow. 0,8000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00046200/9,

  Cena wywoławcza – 385.000,00 zł, wadium – 50.000,00 zł

  Przetargi odbędą się w dniu 18 sierpnia 2022 r. odpowiednio o godz. 9.00, 9.45, 10.30 i 11.15
  w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

  W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810,  w terminie do 11 sierpnia 2022 r. włącznie.  W przypadku zamiaru wzięcia udziału w kilku przetargach wadium należy wpłacić na każdą działkę oddzielnie.

  Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 06-07-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:

  2958/26 o pow. 2327 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00014525/0

  Cena wywoławcza – 178.000,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w użyczenie calendar 13-06-2022

   

  WYKAZ  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w użyczenie na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 31-05-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Reymonta,  oznaczonych
   w ewidencji gruntów jako działki nr:

  - 533/1 o pow.  3579 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00036293/4

  Cena wywoławcza – 304.000,00 zł, wadium – 20.000,00 zł

  - 533/2 o pow.  4454 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00036293/4

  Cena wywoławcza – 379.000,00 zł, wadium – 20.000,00 zł

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 31-05-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny


  ogłasza


  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Mrockiej,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 672/5 o pow. 426 m², 673/4 o pow. 667 m² i 674/5 o pow. 411 m²,  dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00021310/2

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 17-05-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,  oznaczonej
   w ewidencji gruntów jako działka nr 3809/2 o pow. 1416 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043519/7

  Cena wywoławcza – 73.500,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

  Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 16-05-2022

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/21 o pow. 21 m2 KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 16 maja  2022 r. do dnia  6 czerwca 2022 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 21-04-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

  trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 2 miasta Brzeziny w rejonie ul. Waryńskiego,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 08-04-2022

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1899 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 08-04-2022

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1899 ze zm.)

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 07-04-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej,  oznaczonej
   w ewidencji gruntów jako działka nr:

  2958/26 o pow. 2327 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00014525/0

  Cena wywoławcza – 178.000,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 07-04-2022

   

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/48 o pow. 21 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia  7 kwietnia 2022 r. do dnia 28 kwietnia  2022 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 29-03-2022

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) w związku z Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 z 25 stycznia 2018 r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 15-03-2022

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/37 o pow. 21 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 15 marca 2022 r. do dnia 5 kwietnia 2022 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 22-02-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny
  ogłasza


  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej,  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr:
  2958/26 o pow. 2327 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00014525/0
  Cena wywoławcza – 178.000,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży calendar 14-02-2022

   

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.)

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 09-02-2022

  Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych

  Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3, § 6 ust.3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r., poz. 2213)  w związku z Uchwałą Nr XLIII/329/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 25-01-2022

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres do 31 grudnia 2024 r. w trybie bezprzetargowym sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 calendar 20-01-2022
  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej