Przetargi

 • „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury”. calendar 09-12-2020

  Ogłoszenie nr 764454-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.

  Miasto Brzeziny: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 14.12.2020
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 08-12-2020

   

  W Y K A Z


  nieruchomości  stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres  do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz  właściciela naniesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

   

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 27-11-2020
  Ogłoszenie nr 510240544-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału burzowego.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 26-11-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 25-11-2020

  Brzeziny, dnia 25.11.2020 r.

  Znak: RI.271.27.2020                                                            

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 20-11-2020

                                                Brzeziny, dnia 20 listopada 2020 r.

  Znak: RI.271.30.2020           

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 20-11-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 20-11-2020

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 19-11-2020

  Znak: RI.271.23.2020                                                                     

  Brzeziny, dnia 19.11.2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:       

   

  „Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 12-11-2020
  Ogłoszenie nr 510225560-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2020/2021.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”. calendar 10-11-2020

  Ogłoszenie nr 608948-N-2020 z dnia 2020-11-10 r.

  Miasto Brzeziny: Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny. calendar 06-11-2020

  Ogłoszenie nr 607556-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.

  Miasto Brzeziny: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 13.11.2020

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17.11.2020

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 05-11-2020

   Znak: RI.271.25.2020                                                                     Brzeziny, dnia 05.11.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

   

  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2020/2021.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 04-11-2020

  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 11 o pow. 364,73 m2 działka numer 2561 KW LD1B/00017243/0 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz obecnego najemcy.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 4 listopada  2020 r. do dnia 25 listopada 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości calendar 03-11-2020

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  ogłasza

  przetarg ustny ograniczony

  na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 2155, 2156, 2157, 2158, 2159 i 2160, położonej w Brzezinach w rejonie ul. Wojska Polskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach pisemnych nieograniczonych calendar 02-11-2020

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  drugie przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż następujących ruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny:

   1) kontenerowa linia sortownicza 8- stanowiskowa do sortowania odpadów z przesiewaczem bębnowym i przenośnikami o wydajności 10 Mg/godz. ( rok. prod. 2010).

  2) prasa hydrauliczna ( belownica) Strautmann typ MK 1100 ( rok prod. 2009).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 02-11-2020

  Brzeziny, dnia 02.11.2020 r.

  Znak:RI.271.24.2020  

                                                                                   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”.

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 29-10-2020

   Znak: RI.271.25.2020                                                             

  Brzeziny, dnia 29 października 2020 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2020/2021.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 27-10-2020
  Ogłoszenie nr 510212185-N-2020 z dnia 27-10-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 26-10-2020
  Ogłoszenie nr 510210973-N-2020 z dnia 26-10-2020 r.
  Miasto Brzeziny: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno – Brzeziny”.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej