Przetargi

 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 31-01-2020

  Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych

  Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XVII/115/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 stycznia 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 29-01-2020
  Ogłoszenie nr 510017221-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.
  Miasto Brzeziny: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 29-01-2020
  Ogłoszenie nr 510016923-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.
  Miasto Brzeziny: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 27-01-2020

  Znak: RI.271.1.2020                                                    

  Brzeziny, dnia 27 stycznia 2020 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.  

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”- wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi. calendar 24-01-2020

  Ogłoszenie nr 506124-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

  Miasto Brzeziny: Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”- wyposażenie do organizacji opieki nad dziećmi.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 rok. calendar 20-01-2020

  Plan postępowań o udzielenie zamóweiń - 2020 rok.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”. calendar 17-01-2020

  Ogłoszenie nr 504037-N-2020 z dnia 2020-01-17 r.

  Miasto Brzeziny: Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Poniżej odpowiedzi na zadane pytania z dnia 23.01.2020
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 14-01-2020
  14/01/2020    S9    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

  Polska-Brzeziny: Usługi związane z odpadami

  2020/S 009-017153

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Wyniki postępowania

  Usługi

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 08-01-2020

  WYKAZ

  nieruchomości Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 16 sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 31-12-2019

  Znak: RI.271.22.2019                                                                      Brzeziny, dnia 31 grudnia 2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 23-12-2019

  Znak: RI.271.26.2019                                                                         

  Brzeziny, dnia 23.12.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:  

  UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2021.
  ZADANIE I  – ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 18-12-2019

  Znak: RI.271.25.2019                                                                    Brzeziny, dnia 18 grudnia 2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 17-12-2019

  Brzeziny, dnia 17.12.2019r.

  Znak:RI.271.26.2019                                                                                       

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

  dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

  UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2021.

  ZADANIE  II  ubezpieczenia komunikacyjne

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 17-12-2019

  Znak: RI.271.26.2019                                                                  Brzeziny, dnia 17 grudnia 2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW MIASTA BRZEZINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2021.
  ZADANIE I  – ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 13-12-2019

  Znak: RI.271.25.2019                                                               Brzeziny, dnia 13 grudnia 2019 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 10-12-2019

  WYKAZ

  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres do 31.12.2020r. na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 09-12-2019

  Znak: RI.271.17.2019                                                                                              Brzeziny, dnia 09 grudnia 2019 r.


  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021 calendar 05-12-2019

  Ogłoszenie nr 632804-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

  Miasto Brzeziny: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 16.12.2019
  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 12.12.2019
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury. calendar 04-12-2019

  Ogłoszenie nr 632001-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

  Miasto Brzeziny: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 26-11-2019

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 6 miasta Brzeziny przy ul. Fredry,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1750 o pow. 1683 m² i 1751/2 o pow. 185 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00006865/6

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej