Przetargi

 • W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 05-01-2022

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


                 Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działki numer 2841/28 o pow. 21 m2 KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 5 stycznia 2022 r. do dnia  26 stycznia 2022 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 05-01-2022

   

  WYKAZ

   

  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2204 ze zm.)

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 30-12-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY              Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę numer 2841/34 o pow. 21 m2 i działkę numer 2841/13 o pow. 23 m2 KW LD1B/00004939/2 przeznaczonych do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 30 grudnia 2021 r. do dnia  20 stycznia 2022 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 15-12-2021

  Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych


  Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3, § 6 ust. 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) w związku z Uchwałą Nr XLIII/329/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 14-12-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/21 o pow. 21 m2 i działkę nr 2841/15 o pow. 22 m2 KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 14 grudnia 2021 r. do dnia  4 stycznia 2022 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 09-12-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/25 o pow. 22 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 9 grudnia 2021 r. do dnia  30 grudnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 08-12-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/50 o pow. 21 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 8 grudnia 2021 r. do dnia  29 grudnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 06-12-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/58 o pow. 21 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 6 grudnia 2021 r. do dnia  27 grudnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 01-12-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


  Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U.2021.1899) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących działki o numerach: 2511/3 i 2512, wpisanych do księgi wieczystej nr KW LD1B/00004217/5 i KW LD1B/00000039/5; działki o numerze 2510/3, wpisanej do księgi wieczystej nr KW LD1B00004404/3 oraz działki o numerze 2511/5, wpisanej do księgi wieczystej nr KW LD1B/0015133/2, położonych w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10, przeznaczonych do oddania w najem.
            Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 1 grudnia 2021r. do dnia 21 grudnia 2021r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 29-11-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę numer 2841/27 o pow. 21 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczonych do oddania w najem na okres  do dziesięciu  lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 29-11-2021

                                    BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 o pow. 180,59 m2 działka numer 2841/60 KW LD1B/00035620/9 na rzecz najemcy.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 29 listopada  2021 r. do dnia 20 grudnia  2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 29-11-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 o pow. 624,16 m2 działka numer 2841/60 KW LD1B/00035620/9 na rzecz dotychczasowego najemcy.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 20 grudnia  2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 29-11-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY                 Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działki numer : 2841/49 o pow. 21 m2, 2841/24 o pow. 23 m2, 2841/18 o pow. 23 m2 , 2841/14 o pow. 22 m2,  2841/41 o pow. 21 m 2, 2841/40 o pow. 21 m2, 2841/16 o pow. 23 m2, 2841/51 o pow. 23 m2 , 2841/35 o pow. 21 m2, 2841/33 o pow. 21 m2, 2841/30 o pow. 22 m2, 2841/48 o pow. 21 m2, 2841/39 o pow. 22 m2, 2841/31 o pow.21 m2, 2841/47 o pow. 21 m2, 2841/23 o pow. 23 m2, 2841/45 o pow. 21 m2, 2841/29 o pow. 21 m2, 2841/22 o pow. 23 m2, 2841/57 o pow. 33 m2, 2841/36 o pow. 21 m2, 2841/42 o pow. 21 m 2, 2841/38 opow.21 m2 KW LD1B/00004939/2 przeznaczonych do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 29-11-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 o pow. 23 m2 działka numer 2841/9 KW LD1B/00040558/1 na rzecz dotychczasowego najemcy.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 29 listopada  2021 r. do dnia 20 grudnia  2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę calendar 16-11-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do oddania w dzierżawę do dnia 7.12.2024r.
  Wykaz publikowany jest przez  21 dni, tj. od dnia 16 listopada 2021r do dnia 7 grudnia  2021r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych calendar 02-11-2021

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XLIII/329/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych calendar 02-11-2021

  Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XLIII/329/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w aport calendar 29-10-2021

   

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę calendar 26-10-2021

   

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


      informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021.1899.  ze zm.)wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnych stanowiących działki o nr : 16 i 62 o powierzchni 1,3070 ha, obręb 2 w Brzezinach oraz działek o nr: 1189/2,1189/3,1189/4,1189/5  przeznaczonych do oddania w dzierżawę od 18.11.2021r. do 17.11. 2024r. w trybie bezprzetargowym.
      Wykaz publikowany jest przez  21 dni, tj. od 27.10.2021r do 17.11.2021r.

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości będących w posiadaniu Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 20-10-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/44 o pow. 21 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 20 października 2021 r. do dnia  10 listopada 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej