Przetargi

 • Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych. calendar 20-03-2017
  Ogłoszenie nr 47292 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.
  Brzeziny: Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
   
  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA Z DNIA 30.03.2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 20-03-2017

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r. , poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 20-03-2017

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r. , poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach. calendar 16-03-2017
  Ogłoszenie nr 44826 - 2017 z dnia 2017-03-16 r.
  Brzeziny: Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 09-03-2017

  Znak: RI.271.1.2017                                                                     Brzeziny, dnia 09.03.2017 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 20-02-2017

  nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem do 31 grudnia 2017r. na rzecz właściciela naniesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 06-02-2017

  Znak: RI.271.1.2017                                                           

  Brzeziny, dnia 06 lutego 2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach. 

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 18-01-2017
  Ogłoszenie nr 10455 - 2017 z dnia 2017-01-18 r.
  Brzeziny: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017 rok calendar 18-01-2017

  Plan postępowań o udzielnie zamówień  - 2017 rok

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach. calendar 11-01-2017
  Ogłoszenie nr 6084 - 2017 z dnia 2017-01-11 r.
  Brzeziny: Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
   
  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 04-01-2017

                                                                                 Brzeziny, dnia 04 stycznia 2017 r.

  Znak:RI.271.16.2016                                                                                  

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

                                           

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach. 

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 04-01-2017

  Znak: RI.271.16.2016                                                        

  Brzeziny, dnia 04 stycznia 2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach. 

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 27-12-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   informuje, wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości o pow. 96 m2zabudowanej częścią garażu, stanowiącej część działki nr 2948/11, położonej w Brzezinach przy ul. Św. Anny przeznaczonej do oddania w najem na okres do 31 grudnia 2017r. na rzecz dotychczasowego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 23-12-2016

  Brzeziny: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 20-12-2016

  Znak: RI.271.15.2016

  Brzeziny, dnia 20 grudnia 2016 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 19-12-2016

  Znak: RI.271.15.2016                                          

  Brzeziny, dnia 19 grudnia 2016 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 14-12-2016

  Znak: RI.271.14.2016    

  Brzeziny, dnia 14 grudnia 2016 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach. calendar 12-12-2016

  Ogłoszenie nr 364632 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.
  Brzeziny: Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
   
  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ Z DNIA 28.12.2016
  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA Z DNIA 22.12.2016
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część ro calendar 09-12-2016
  Ogłoszenie nr 363257 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
  Brzeziny: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 01-12-2016

  BURMISTRZ  MIASTA  BRZEZINY


  Informuje, że  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 o pow.353,74 m2 dz. Nr 2841/60 Kw LD1B/00035620/9, przy ul. Sienkiewicza 11 o pow. 241,40 m2 dz. Nr 2561 KW 17243 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej