Przetargi

 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 29-11-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY                 Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działki numer : 2841/49 o pow. 21 m2, 2841/24 o pow. 23 m2, 2841/18 o pow. 23 m2 , 2841/14 o pow. 22 m2,  2841/41 o pow. 21 m 2, 2841/40 o pow. 21 m2, 2841/16 o pow. 23 m2, 2841/51 o pow. 23 m2 , 2841/35 o pow. 21 m2, 2841/33 o pow. 21 m2, 2841/30 o pow. 22 m2, 2841/48 o pow. 21 m2, 2841/39 o pow. 22 m2, 2841/31 o pow.21 m2, 2841/47 o pow. 21 m2, 2841/23 o pow. 23 m2, 2841/45 o pow. 21 m2, 2841/29 o pow. 21 m2, 2841/22 o pow. 23 m2, 2841/57 o pow. 33 m2, 2841/36 o pow. 21 m2, 2841/42 o pow. 21 m 2, 2841/38 opow.21 m2 KW LD1B/00004939/2 przeznaczonych do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 29-11-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 o pow. 23 m2 działka numer 2841/9 KW LD1B/00040558/1 na rzecz dotychczasowego najemcy.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 29 listopada  2021 r. do dnia 20 grudnia  2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę calendar 16-11-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do oddania w dzierżawę do dnia 7.12.2024r.
  Wykaz publikowany jest przez  21 dni, tj. od dnia 16 listopada 2021r do dnia 7 grudnia  2021r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych calendar 02-11-2021

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XLIII/329/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych calendar 02-11-2021

  Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XLIII/329/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w aport calendar 29-10-2021

   

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę calendar 26-10-2021

   

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


      informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021.1899.  ze zm.)wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnych stanowiących działki o nr : 16 i 62 o powierzchni 1,3070 ha, obręb 2 w Brzezinach oraz działek o nr: 1189/2,1189/3,1189/4,1189/5  przeznaczonych do oddania w dzierżawę od 18.11.2021r. do 17.11. 2024r. w trybie bezprzetargowym.
      Wykaz publikowany jest przez  21 dni, tj. od 27.10.2021r do 17.11.2021r.

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości będących w posiadaniu Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 20-10-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/44 o pow. 21 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od dnia 20 października 2021 r. do dnia  10 listopada 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY ogłasza przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę calendar 05-10-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
  działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j..)
  ogłasza
  przetargi ustne nieograniczone

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży calendar 17-09-2021

   

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1990 ze zm.)

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz nieruchomości będących w posiadaniu Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 15-09-2021

  WYKAZ

  nieruchomości bedących w posiadaniu Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony calendar 14-09-2021

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 07-09-2021

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY           Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 stanowiących działkę nr 2841/17 o pow. 23 m2  KW LD1B/00004939/2 przeznaczoną do oddania w najem na okres  do trzech lat  na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę calendar 02-09-2021

  WYKAZ


  nieruchomości rolnych będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września 2024r. w trybie bezprzetargowym sporządzony na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.  ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 17-08-2021

   

  Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

   

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 z 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 134/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2021 r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 17-08-2021

  Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

   

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą  Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 135/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2021 r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego calendar 29-07-2021

  Burmistrz Miasta Brzeziny
  odwołuje


  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Lasockich,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2393/3 o pow. 425 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00042129/9.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 17-06-2021

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 216/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2020 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym calendar 17-06-2021

  Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym

  Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 48/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 99/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych calendar 14-06-2021

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny

   

  ogłasza

  drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej